Зразок заяви 

  Директору ТСЗОШ І ступеня

повного дня з поглибленим 

вивченням іноземних мов

                                                                                           Поліщук К.М.

                                                                                      _____________________________

                                                                                      _____________________________

                                                                                      _____________________________

                                                                                      _____________________________

                                                                                      _____________________________

                                                                                                            (ПІП, домашня адреса, тел.)

 

 

Прошу зарахувати мого/мою сина/дочку____________________________________________________________  

(ПІП, число,місяць, рік народження дитини) на навчання у 1 клас.

Із статутом школи, правилами вступу, правилами навчання, внутрішнім розпорядком закладу ознайомлений/ознайомлена і зобов’язуюсь їх виконувати.

Надаю згоду на обробку персональних даних з метою здійснення прав та виконання обов’язків у сфері освітніх правовідносин відповідно до закону, ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу та контингенту, а також внутрішніх документів закладу з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері освітніх правовідносин і соціального захисту.                                                       

 

Дата                                                                           Підпис

Детальніше...


Детальніше...