Зведений звіт директора школи 2023 -2024 н.р.

10.06.2024   Administrator   Категорія: Документація

Зведений звіт директора Тернопільської початкової школи №1 Поліщук Катерини Михайлівни можна переглянути за покликанням тут

 

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №1 ТМР КАТЕРИНИ ПОЛІЩУК

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шановні батьки, колеги та гості!

Вітаю Вас усіх і щиро дякую за те, що в надзвичайно складний для всієї країни та кожного з нас час ви знайшли можливість взяти участь у вже традиційному для нашого закладу зібранні!

 Щорічний звіт перед громадськістю завжди відповідальна і хвилююча подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу закладу, її адміністрації і директора для мене завжди є важливою.

Швидко промайнув час, завершився 2023-2024 навчальний рік, який проходив в умовах продовження в Україні воєнного стану викликаного збройною агресією Росії, проте освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті працювали сумлінно, відповідально ставилися до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор закладу, керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом закладу та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.   

        Загальні відомості про навчальний заклад:

        Освітній процес організовано відповідно до освітньої програми на 2023/2024 н.р. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі класів.

        На початку 2023-2024 навчального року в закладі було відкрито 12 класів. Розпочали навчання 345 учнів, з них на сімейній формі навчання 12 учнів.

     З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:

 1. Школа на 100% забезпечена педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом;
 2. Розроблено єдиний режим роботи закладу освіти;
 3. Складено розклад уроків, графік чергування вчителів в закладі освіти та їдальні;
 4. Організовано роботу 10-и  ГПД.

    Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. У школі наявне укриття на 350 місць. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

        У зв’язку із продовженням військового стану в країні цей навчальний рік був складним, але освітній процес проводився очно.

     Матеріально-технічна база навчального закладу:

      Педагогічною цінністю початкової школи є особистість дитини. Пріоритетною педагогічною цінністю для педагогів школи є безумовна віра в дитину, в те, що при оптимальних умовах  проведення її за життєвим вектором може і повинно здійснюватися успішно.

Виходячи із вищезазначених пріоритетних цінностей, місія закладу полягає у створенні умов для дітей, надання рівних можливостей для кожної дитини незалежно від її рівня розвитку, забезпечення пізнавального розвитку учня, та якісної підготовки  до життя.

 В навчальних приміщеннях закладу до початку навчального року здійснені ремонти. Стан приміщень задовільний, відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Кімнати оснащено меблями, одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, принтерами та мультимедійними дошками.  

   Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреація). Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної та актової зали.       Заклад  дотримується режиму провітрювання, є графік провітрювання та прибирання. Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам.

Для навчально–виховної роботи в закладі  обладнані актова та спортивна зали, бібліотека, 1 комп’ютерний клас, класи іноземних та української мов, їдальня, медичний кабінет, також кабінет психологічної служби, кабінет заступника директора та педагога-організатора,  кабінет завгоспа. Кабінети інформатики, бібліотека, адміністративні кабінети забезпечені комп’ютерами та мультимедійним обладнанням. Створена локальна мережа Internet. Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою «Інтелект України», забезпечено комп’ютерами, принтерами та необхідним навчальним обладнанням, заклад забезпечений ламінатором. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі Інтернет, наявна мережа Wi-Fi у закладі.

       З допомогою Міжнародної організації дитячого фонду UNICEF Ukraine наш заклад забезпечено великою кількістю дидактичного матеріалу для використання учнями та вчителями на уроках.

Для задоволення в позаурочний час освітніх запитів дітей в закладі функціонують гуртки: кіношкола, флорбол, шахи, малювання, народного танцю.

У закладі функціонує їдальня на 134 посадкових місць. Вартість харчування  обідів становить 49 грн. 99 коп., підвечірок 40 грн., але учні пільгових категорій харчуються – безкоштовно.

       Колектив школи на перше місце ставить створення розвивального середовища, тому що тільки у позитивно створеному  середовищі дитина  може розвиватися сама, вона обмірковує, спостерігає,  робить висновки.

Адміністрація закладу намагається забезпечувати життєдіяльність та організацію навчально-виховного процесу необхідним матеріалом, меблями, наочністю відповідно до сучасних вимог.

Проте в школі не створено належних умов для оздоровлення дітей на повітрі. Відсутні ігрові та спортивний майданчик. В холодну пору року до послуг учнів спортивний зал площею 90 м²., який повністю забезпечений спортивним інвентарем.

       Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору

Освітній процес у закладі освіти розпочався відповідно до структури навчального року з 01 вересня 2023 року по 31 травня 2024 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором закладу.

Організація навчання у 1-4 класах здійснювалась за освітньою програмою «Інтелект України».

Кількісний склад працівників закладу освіти  у 2023-2024 навчальному році за штатним розписом становить: 34 педагогічних працівника, у тому числі директор, 1 заступник директора, 10 вихователів, 1 педагог-організатор, 1 практичний пси­холог, 1 бібліотекар.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 18; 

«спеціаліст І категорії» - 4; 

«спеціаліст II категорії» - 4 ;

«спеціаліст» - 8;

Педагогічні звання:

«вчитель-методист» - 8 ;

«старший учитель» - 8;

«практичний психолог методист» - 1.

Освітній процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників  проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 1. Встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 2. Активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснювалась за планом. Під час проведення не допускались порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації.

У  2023-2024 н.р. атестовано 3  вчителів, з яких 2 чол. – «спеціалісти другої категорії» та отримали «спеціаліста І категорії», 1 чол. – підтвердив відповідність займаній посаді «спеціаліст вищої категорії», звання старшого вчителя.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

 1. Формування ключових компетентностей;
 2. Моніторинг якості освітньої діяльності;
 3. Самоосвітня діяльність педагога;
 4. Залучення педагогічних кадрів до роботи в міжнародних виставках. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради. 
 

Організація освітнього процесу

На виконання плану роботи школи на 2023/2024 н.р., з метою здійснення моніторингу діяльності навчального закладу у рамках виконання Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми нашої школи протягом першого семестру адміністрацією школи здійснювався моніторинг  формування соціальної та здоров’язбережувальної компетентностей під час вивчення інтегрованого курсу «Я пізнаю світ». Це відбувалось шляхом бесід з  учнями й учителями та відвідування уроків «Я пізнаю світ» у 1-4 класах.

Моніторинг продемонстрував, що змістові лінії соціальної та здоров’язбережувальної освітніх галузей реалізовуються педагогами оптимальними для кожного елементу та навчальної цілі інтерактивними методами з використанням інформаційних технологій.

Моніторинг підсумкового оцінювання рівня сформованості навчальних досягнень з математики за 2023/2024 навчальний рік дав змогу прослідкувати за освітнім процесом згідно з освітньою  програмою та зіставити отримані результати з вимогами Державного стандарту початкової освіти.

За результатами підсумкового оцінювання  у 1-х класах, встановлено, що учні показали високий рівень сформованості математичних навичок : у 86% – сформовано і тільки в 14% – формується. Найкращий показник в учнів 1-А класу (вчитель Лотоцька Г.М.), а саме 28 першокласників продемонстрували вже сформовані вміння.

Для визначення рівня формування мовленнєвих  компетентностей у 1-х класах проведено моніторинг підсумкового оцінювання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова) та досягнень здобувачів освіти по таких  змістових  лініях: «Взаємодію усно», «Читаю», «Взаємодію письмово», «Досліджую мовні та мовленнєві явища».

 У 81% першокласників  сформовано мовленнєвої навички. Найкращий рівень сформованості (86%) показали учні 1-А класу (вчитель Лотоцька Г.М.)

Аналіз рівня сформованості мовленнєвих навичок та змістових ліній з англійської мови  проводився згідно з освітньою програмою закладу.

Оцінювання у 1-х класах з іноземної мови здійснювалось з урахуванням усіх видів мовленнєвої діяльності, однак особлива увага приділялася сприйманню мови на слух та усному мовленню. За результатами підсумкового оцінювання, встановлено, що учні показали високий рівень сформованості навичок а саме 86%. У 12 учнів навички мовленнєвої діяльності з англійської мови у процесі формування.

Відповідно до таблиці схожі результати показали учні 2-х класів на рівень володіння математичними навичками: у 85% учнів сформовано і в 15% – формується. Найкращий показник в учнів 2-А класу(вчитель Пилипчук Л.М.), а саме 30 другокласників продемонстрували вже сформовані вміння. 91% учнів успішно виконує математичні завдання. Тільки  у 9% учнів ці вміння і навички в процесі формування.

У 81% другокласників вже успішно сформовано дані вміння та навички з української мови. Не достатньо сформований рівень тільки у 19%. Найкращий рівень сформованості мовленнєвої навички (85%) показали учні 2-А класу (вчитель Пилипчук Л.М.)

Учні 2-х класів мають високі успіхи і демонструють помітний прогрес у формуванні навички сприйняття іноземної мови.  78% учнів продемонстрували сформовані загальні результати навчання. Тільки у 22% цей процес на стадії формування. Найкращий показник в учнів  2-А і 2-В класу (вчителі Мартинович О.І., Будій А.М., Петровська Л.С.)

Моніторинг досліджень рівня навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за підсумковим оцінюванням дав змогу прослідкувати за освітнім  процесом згідно з освітньою програмою школи, зіставити отримані результати та порівняти їх із запланованими в обсязі Державного стандарту початкової освіти.

Відповідно до  підсумкового рівневого оцінювання результатів навчання у 3-х класах, встановлено, що 59% учнів від загальної кількості, продемонстрували високий рівень сформованості ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

35% учнів продемонстрували достатньо  сформований  рівень даних необхідних умінь і навичок, у 6% - середній рівень результатів навчання. Найкращий рівень сформованості продемонстрували учні 3-Б класу (вчитель Гуцул І.В.). 

Відповідно до таблиці учні цього класу  показали такий рівень володіння навичками: у 64% учні сформовано на високий рівень, в 32% – на достатній рівень, 4% – на середній.

Моніторинг результатів навчання на кінець 2023/2024 н.р. учнів 4-х класів здійснювався за чотирьохрівневою шкалою характеристик наскрізних умінь. Результати відображалися у початковому, середньому, достатньому та високому рівнях. У результаті моніторингу якості знань учнів 4 класів на кінець навчального року виявлено: 65% учнів мають високий рівень по усіх характеристиках результатів навчання  відповідно до свідоцтва досягнень учня.  31% – має достатній рівень. Тільки у 4% переважає середній рівень результатів навчання. Найкращий показник в учнів 4-А та 4-Б класів (вчителі Зелінська М.І., Лабовська Л. І.), а саме 67  % четвертокласників  продемонстрували високий рівень сформованості вміння та навичок.

Загалом учні показали достатній  рівень сформованості умінь та навичок відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

Самооцінювання за напрямом: «Система оцінювання здобувачів освіти»

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі і вдосконалення освітніх і управлінських процесів,  що впливають на результативність діяльності закладу, протягом 2023-2024  н.р. було проведено самооцінювання якості освіти школи, в ході якого здійснено моніторингові дослідження  напряму «Система оцінювання здобувачів освіти» освітньої діяльності закладу.

         Школа та освітній процес у ній — це система, в якій кожен компонент, взаємодіючи з іншими, забезпечує якість освітньої діяльності закладу. Система оцінювання здобувачів освіти є важливим компонентом цієї системи.

У  межах розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі робоча група    відстежувала систему оцінювання здобувачів освіти роботи кожного педагога та зробила  на основі такого вивчення висновки для поліпшення якості та ефективності освітнього процесу.

Рівні оцінювання за вимогами – напрям «Система оцінювання здобувачів освіти»

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання  – вимагає покращення

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – вимагає покращення

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само-оцінювання  - достатній рівень.

Напрям «Система оцінювання здобувачів освіти» – вимагає покращення.

Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом учнів початкових класів. Зміст навчання іноземної мови в початковій школі добирається відповідно до психо - фізіологічних особливостей учнів початкових класів. У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, умотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування.

В освітньому процесі вчителі почали використовувати новий навчально-методичний комплекс з англійської мови “Beehive” (Вулик) видавництва Oxford University Press, який відповідає вимогам програм  від Міністерства освіти та науки України та пропонує гнучкі інструменти навчання для будь-якої ситуації, а також продовжили роботу з підручниками для початкової школи «Team Together», враховуючи Загальноєвропейські рекомендації щодо вивчення мови на початковому етапі.

Педагоги продовжували розвивати навички усного продукування, зорового сприймання, сприймання на слух та писемного продукування. Створювали доброзичливий клімат на уроці, мотивуючи учнів до вивчення  предмету, шляхом врахування особистісних потреб школярів в процесі вивчення англійської мови.

Восени 2023 року відбулася чергова зустріч вчителів англійської мови з досвідченим методистом, сертифікованим екзаменатором міжнародних мовних іспитів PTE та представником Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education з метою моніторингу практичного використання сучасних технологій навчання англійської мови за навчально-методичним комплексом Team Together.

На цій зустрічі також розглядалася перспектива відкриття на базі нашої школи центру проведення міжнародних мовних екзаменів для учнів 1-4 класів Cambridge Young Learners Tests.

У своїй роботі вчителі англійської мови продовжували використовувати проєктні технології як метод розвитку креативності учнів та залучення їх до дослідницької та пошукової діяльності. Учні готували проєкти у кінці вивченої теми та презентували на уроці англійської. За умови навчання учнів за проєктною методикою значно поліпшуються навички спілкування іноземною мовою, розвивається ініціатива та уява.

Аналізуючи виховні заходи, проведені вчителями англійської мови, слід відмітити їх творчий підхід.

У грудні була підготовлена частина заходу до дня святого Миколая англійською мовою у 2-x  класах вчителями Петровська Л.С., Мартинович О.І. та Коваль Т.І., де діти продемонстрували свої знання традицій святкування цього свята.

В кінці грудня, учні 4-А класу презентували новорічно-різдвяну виставу за мотивами казки «Білосніжка та семеро гномів», де вміло продемонстрували свої знання англійської мови та акторську майстерність.

Напередодні свята Великодня вчителі англійської мови ознайомили дітей з традиціями його святкування в англомовних країнах світу, а також учні мали змогу брати участь у захоплюючому полюванні за шоколадними яйцями (Egg Hunting).

Забезпечення організації виховної роботи з учнями

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів та формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості.

У зв’язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно з напрямками: морально-етичне, художньо-естетичне, громадянсько-патріотичне, трудове,  екологічне, фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя.

За період 2023-2024 навчального року  проведено низку заходів. До дня знань проведено урочисте відкриття навчального року  Свято  Першого Дзвоника. У вересні організовано місячник «Увага! Діти на дорозі»  Для першокласників відбулися пішохідні екскурсії до світлофорів та пішохідних переходів. З учнями 3-4 х класів проведено  з тематичну вікторину про правила дорожнього руху і важливість їх щоденного дотримання. Всі учні школи переглянули виставу Тернопільського академічного  обласного театру  актора і ляльки «Колобок на дорозі» про важливість дотримання правил дорожнього руху.

З метою формування  звичок здорового способу життя та залучення учнів школи до Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Challenge Fest» , з учнями других класів проведено  спортивні активності « Рух-це здорово!»

Для  формування історичної компетенції учнів, гордості в них за славетних героїв минулого та сьогодення, формування культури рухової активності з учнями 4-х класів проведено квест «Козацький гарт» . Четвертокласники продемонстрували свою спритність, кмітливість та знання історії рідної країни.

До Дня Українського козацтва і Дня захисника та захисниці, учні школи  взяли участь в міському етапі  фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії «Свята Покрова» . В номінації «Патріотична  проза і поезія»,  підномінація «Читці» перемогу здобули:  І місце – колектив  читців Бучма Єва, Войтюк Роман, Лецко Дарина, Сай Олександр, Шовдра Поліна – 4-Б клас

У вересні та жовтні  учні та колектив школи долучились до благодійної акції “Смілива гривня: підсилюй армію кожною гривнею ”, організованої  за ініціативи Нацбанку.   В школі організували  збір монет, їх обміняли у банку та переказали на рахунок волонтерського фонду Христини Феціци. Волонтери  свою чергу за ці кошти придбали хороші А/Т шини для пікапа Ford Ranger, який вирушив  на фронт і виконує свої, особливі завдання, допомагаючи бійцям!

Всього зібрано: 19 656 грн

Найактивніші:

1-В клас 3037 грн

4-А клас 2740  грн

2-Б клас 2716 грн

4-Б клас 2072 грн

3-В клас  1673  грн

З метою формування навичок здорового способу життя, формування в учнів культури здорового харчування та дотримання розпорядку дня, з учнями третіх класів проведено квест « Мандрівка в країну здоров’я».

Також учні нашої школи - активні учасники міського етапу конкурсу малюнків «Осінь в Тернополі».  Перемогу здобули: в номінації «Графіка», Вікова категорія «Учні 1-2 кл.»

Кравчук Софія,. 1- А клас  здобула  Гран-прі

Номінація «Живопис» Вікова категорія «Учні 3-4 кл.»

Литвинюк Поліна  3-Б клас 1 місце

Номінація «Живопис» Вікова категорія «Учні 1-2 кл.» Третяк Анна   2-В клас  - 1 місце

Гудима Емма -  1 місце

Гаврилюк Єва  2 А клас – 2 місце

Колективна робота учнів 1-В класу  3 місце

Колективна робота учнів 1-А класу  3  місце

Михальська Олена  3 місце

Шажко Ангеліна   3 місце

           Подяки та нагороди за участь отримали : Семанчик Анна 1-В, Шмир Лук’ян 1-В, Дорошенко Андрій 4-А , Гаврилюк Злата 2-А, Сідорський Макар 2-В, Чарнош Данило 3-А, Паламарчук Юлія 3-А

Аксенчук Марко 3-В, Загородна Анастасія, Загородна Надія 3-В клас, Заяць Макар 3-В клас,  Мартинюк Анна 3-В  та колективна робота учнів І-Б класу.

В жовтні для першокласників проведено спортивно-розважальне змагання «Свято осені». Наші наймолодші школярі продемонстрували свою кмітливість у виконанні творчих завдань та спритність під час проходження тематичних естафет.

Учні школи долучились до щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Happy Гав для Сірка». Також учні та вчителі стали учасниками  ІІІ Міжнародного уроку гуманного ставлення до тварин. Всю зібрану  допомогу  ( понад 200 кілограмів корму для  безпритульних тварин, іграшки та посуд для пухнастиків) учні школи передали у   Благодійний Фонд  «Ноїв ковчег».

З метою заохочення учнів до занять спортом й  іншими видами рухової активності та виховання громадянина - патріота з високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності, команда учнів 3-х класів взяла участь в спортивному фестивалі «Ігри патріотів». Учні продемонстрували не лише свою спритність та кмітливість, а й знання історії, культури та традицій рідного народу.

Для виховання в учнів почуття патріотизму, формування шанобливого ставлення до української культури учні на уроках та  на виховних годинах знайомляться з невичерпним джерелом українських традицій. В класах до свята Святого Миколая, Різдвяних та новорічних свят були проведені  святкові дійства, вечорниці, новорічні ігри.

У грудні для учнів 3-х класів проведено народознавче свято «Андріївські вечорниці», а для учнів перших та других класів організовано свято «Миколая ми чекаємо, про це свято усе знаємо» Учні продемонстрували своє знання традицій та звичаїв українського народу при святкуванні свят зимово-різдвяного циклу. Дзвінкі колядки та щедрівки вселяли в серця дітей віру в добре мирне майбутнє.

Також в грудні учні долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». Шкільне приладдя, солодощі, печиво, іграшки, засоби особистої гігієни, зібрані учнями нашої школи, були передані дітям-сиротам та дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей.

До дня Соборності України  учні 4-х класів взяли участь у народознавчій вікторині, де продемонстрували своє знання географії, історії, культури, традицій та звичаїв нашого народу. В реаліях сьогодення, слова про єдність народу набули нового значення. День Державного герба України учні школи вшанували проведенням флешмобу єдності, утворивши на подвір’ї школи тризуб. 

В січні школярі  взяли участь у  ІV міському конкурсі малюнків «Зимовий Тернопіль-2024». Учнівські роботи були сповнені радості, позитиву, зимового настрою, затишку і тепла! Кожен малюнок розповів унікальну історію про рідний Тернопіль! Учні зобразили неповторну красу зимового Тернополя та здобули перемогу в номінаціях:

Литвинюк Поліна, ГРАН-ПРІ, Номінація «Графіка», вікова категорія «3-4 класи»

Уніят Марта, 1 місце, Номінація «Живопис», вікова категорія «1-2 класи»

Семанчик Анна, 3 місце, Номінація «Живопис», вікова категорія «1-2 класи»

Ільницький Лука, 1 місце, Номінація «Графіка», вікова категорія «3-4 класи»

Казюк Анна-Марія, 1 місце, Номінація «Графіка» Вікова категорія «1-2 класи»

Чарнош Данило, 3 місце, Номінація «Живопис», вікова категорія «3-4 класи»

Стадник Софія, 3 місце, Номінація «Графіка», вікова категорія «3-4 класи»

Слободян Анастасія, 3 місце, Номінація «Графіка» Вікова категорія «1-2 класи»

Продан Злата, 3 місце, Номінація «Графіка» Вікова категорія «1-2 класи»

Творчий дует (Загородна Анастасія, Загородна Надія) отримав перемогу в номінації «Оригінальна техніка виконання». Дорошенко Андрій - перемогу в номінації «Змішана техніка» , Творчий колектив учнів 1-Б класу та Творчий колектив учнів 1-А класу  здобули перемогу в номінації «Креативне мистецьке бачення», Кицкай Вікторія, Мартинів Вадим   отримали перемогу в номінації «Святковий Тернопіль»

Подяками за мистецький хист, творчі здібності та участь у IV міському конкурсі малюнків «Зимовий Тернопіль» нагороджені: Шашуріна Кароліна, Величко Емілія, Стецик Марія-Юстина, Ткачик Софія, Гумницька Софія, Вівчарик Софія, Колісник Софія, Сергеєва Поліна, Мігоцька Єва, Чикунов Максим, Сторож Максим, Наумович Любомир

До Всесвітнього дня безпечного інтернету SID-2024 та тижня безпечного інтернету було проведено творче заняття «Ні кібербулінгу! Ні небезпекам в мережі!» Четвертокласники обговорили проблеми, з якими стикаються при користуванні всесвітньою павутиною, моделювали проблемні ситуації та спільно шукали шляхи їх вирішення.

До річниці з дня народження видатної доньки українського народу Лесі українки з третьокласниками  проведено літературно-мистецьке свято «Я в серці маю те, що не вмирає». Уривки  Лесиної поезії занурили учнів в атмосферу родини Косачів, а звуки сопілки перенесли в світ казок та оповідань, створених поетесою.  Інсценізація казки «Біда навчить » містила заклик добре вчитись, бути працьовитим та вихованим.

           В лютому учні школи взяли участь в міському етапі ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» ( номінація «Декламація») та показали такі результати:

Карпишин Каріна, учениця 3-А класу - 1 місце

Семанчик Анна,  учениця 1-В класу - 2 місце в міському етапі конкурсу

Творчий дует (Гуменюк Діана, Шовдра Поліна) 4-Б клас  -  3 місце в міському етапі ІV Міжнародного (X Всеукраїнського, ХX Всекримського) фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці (номінація «Декламація», вікова категорія 3-4 кл.)

Подяку за осмислене та яскраве декламування поетичного твору отримав творчий колектив (Лялін Макар, Семанчик Анна, Квасінський Марко, Двоскін Марк, Федоненко Филип), учні 1-В класу.

На всеукраїнському етапі конкурсу перемогу здобули

Творчий дует (Гуменюк Діана, Шовдра Поліна) – 1 місце

Карпишин Каріна, учениця 3-А класу - 1 місце

Двоскін Марк, Лялін Макар, Семанчик Анна, Квасінський Марко, Федоненко Филип – 2 місце

Семанчик Анна,  учениця 1-В класу - 2 місце

До річниці з дня народження Кобзаря, учні школи взяли участь в міському етапі Міжнародного конкурсу  «Тарас Шевченко єднає народи».

Творчий колектив учнів  3-Б класу (Литвинюк Поліна, Ксьондзова Катерина, Колісник Софія, Ткачик Софія) здобули 1 місце в міському етапі IX Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» - 2024 (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»)  (кавова аплікація)

Творчий колектив учнів  3-В класу (Мігоцька Єва, Стадник Софія, Мартинюк Анна, Мартинів Вадим, Скалецький Владислав, Чагарин Марія) здобули 1 місце в міському етапі IX Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» - 2024 (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво») ( Витинанка)

Творчий колектив учнів  4-Б класу здобув 2 місце в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво».

На міських змаганнях з початкового технічного моделювання честь школи представляла команда з трьох учасників  -  Комінко Аліса ( 2-Б клас),  Ксьонзова Катерина (3-Б клас) та Побєдоносцев Дмитро (4-В клас). За індивідуальними результатами виконання творчих завдань Ксьонзова Катерина здобула 3 місце. Колективна робота учнів 4-Б класу «Я люблю Україну» здобула перемогу в номінації «Кращий експонат».

Нагороди також отримали

Казюк Анна-Марія , учениця  2-В  класу, номінація «Найпростіші автомоделі»

Колективна робота 4-А  класу «Закувала зозуленька» аплікація,  номінація «Паперове моделювання»

Дорошенко Андрій, учень 4-А класу, номінація «Найпростіші авіа-та ракето моделі»

Третяк Анна, учениця  2-В  класу, номінація «Макети будівель»

Важливою складовою виховання учнів є екологічна та природознавча складова. До Дня Землі в рамках тижня екологічних знань з учнями других класів проведено квест « Моя чудова планета».

Учні школи активно долучились до акції «Великодній кошик на передову». Слова вдячності бійцям ЗСУ, теплі побажання та вітання з прийдешніми святами разом з невеликими солодкими сюрпризами бійцям було передано нашим захисникам які на передовій захищають нас. На листівках для бійців навіть найменші школярі  написали пару слів подяки захисникам. Подарунки отримали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Саме нашим захисникам четвертокласники присвятили свій танець - флешмоб «Дякуємо ЗСУ!» з яким здобули перемогу в І етапі  обласного флешмоб - фесту «Сурми звитяги» під гаслом «Дякуємо ЗСУ за кожен новий день».

Протягом тижня безпеки життєдіяльності учні переглянули відеоматеріали про безпечну поведінку, відбулися бесіди, виставка проектів, «Небезпечні знахідки»; «Дзвони Чорнобиля»; «Безпека мого життя»; «Привила безпечної поведінки вдома».

З учнями 3-х класів проведено спортивні естафети «Спритний рятувальник», де учні продемонстрували навички злагодженої командної роботи.

До Всесвітнього дня вишиванки в школі проведено фестиваль весняних пісень та водіння гаївок « З вишиванкою в серці» та дефіле дівчачих зачісок з косичками. Весняні мелодії народжують в дитячих душах віру в перемогу добра над злом.

На підтримку Збройних Сил України, наших мужніх воїнів, які захищають нашу країну від російської агресії, в школі було проведено благодійний ярмарок. Всі бажаючі могли придбати смаколики та сувеніри, а виручені кошти (113 526 грн. ) вже передано 16-му окремому стрілецькому батальйону на закупівлю РЕБ.

Навчальний рік завершився Святом Останнього дзвоника для учнів та всіх присутніх, де було все – і танцювальний флешмоб,  і урочисті побажання  для випускників, і сум від розставання зі школою.

Організація роботи психологічної служби

        У результаті військової інтервенції російської федерації до України, одним із головних завдань Борис Оксани Іванівни практичного психолога  закладу освіти було:

1. Психосоціальна допомога учасникам освітнього процесу під час війни.

2. Психологічна підтримка здобувачів освіти з числа дітей, чиї батьки є  Захисниками України, дітей з числа ВПО, дитини чий батько загинув захищаючи Україну.

3.  Протидія та запобігання булінгу, домашньому насильству.

4.  Психолого-педагогічний супровід  НУШ та «Інтелект України»

5.  Впровадження програм по збереженню ментального здоров’я та формуванню стійкості до стресу.

Напрямки роботи психолога:

 1. Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу дитини і динаміки її розвитку в процесі навчання. (Первинна діагностика в адаптаційний період, діагностика протягом 4 років, вихідна індивідуальна діагностика за шкалою Векслера на визначення інтелекту дитини).
 2. Систематичні корекційно - розвивальні заняття для формування безпечного освітнього простору шляхом створення позитивного мікроклімату класу,оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії, забезпечення сприятливих умов розвитку особистості учнів, їх успішного навчання і для запобігання ускладнень у психічному і особистісному розвитку.
 3. Систематична співпраця з батьками, вчителями, вихователями і адміністрацією школи в процесі психолого-педагогічного супроводу (психологічна просвіта, консультування, організаційно-методична робота) щодо безпечного освітнього середовища.

            Діагностика. Психолого-педагогічне вивчення особистісного становлення молодшого школяра здійснюється на протязі всього періоду навчання в початковій школі . Це дає можливість відслідковувати особливості розвитку дитини, потенційні можливості, потреби, життєві цінності, емоційні переживання, труднощі, підтримувати і зміцнювати її психічне здоров’я.    Індивідуальною діагностикою охоплено 120 осіб.  За результатами психологічного дослідження окреслюються подальші шляхи супроводу здобувача освіти. Груповою діагностикою, соціально-психологічними дослідженнями охоплено 327 учнів і 60 дітей підготовчої школи . Проведено анкетування 87 батьків першокласників.

Посилене психодіагностичне обстеження проведено з учнями 1 класів-87дітей за методиками,  адаптованими до умов початкової школи: діагностика рівня психологічної зрілості до школи за методикою Керна-Йієрасика, Будиночок Гуткіної, графічний диктант, тест Торренса з метою виявлення творчої обдарованості учнів.

 

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Тест Керна-Йієрасика

46

22

11

5

Графічний диктант

42

28

12

 

Тест Торренса

43

41

4

«Будиночок» Гуткіної

41

31

9

У період «первинної адаптації» основну роботу вчителів,   вихователів, психолога і батьків першокласників спрямовано на швидке звикання дітей до школи,  пристосування до неї, як до середовища свого розвитку і життєдіяльності, запобіганню шкільній тривожності.

Проведено діагностики:

 соціометричні дослідження (2-4 класи), визначення рівня самооцінки (2-4 класи), дослідження міжособистісних відносин, визначення якісного рівня інтелекту дітей за методикою Векслера (учні 4-их класів).

Результати індивідуальної діагностики на визначення рівня вербального інтелекту за методикою Векслера протестовано: 77учнів 4 класів. З них:

32–розумова обдарованість, 38 –підвищені розумові здібності,

7 -розумова норма.

З результатами діагностик ознайомлено батьків і вчителів з метою визначення шляхів і форм допомоги дітям, вибором методів  психологічного супроводу.

            Корекційно-розвивальні заняття проводяться у формі уроків самопізнання у кожному класі. Зустрічі проходять  у груповій формі та активно впливають на процес формування особистості учнів, сприяють створенню атмосфери довіри та емоційної підтримки, вчать взаєморозуміння.  Такі заняття мають індивідуальну та групову форму проведення, яскраво виражають поняття психологічного супроводу становлення особистості  в навчальних умовах.

   Груповою корекцією охоплено 327 учень . Індивідуальну корекцію проведено з 16 дітьми (за запитом батьків)

Для профілактики булінгу   учнями школи проведено

 1. Тематичні профілактичні заняття:
 • «Безпечне місце. Безпечні люди»   
 • «Запобігання насильству серед дітей»

«Правила безпечної поведінки»

«Небезпечні знахідки»

 • «Стоп булінг» – інтерактивне заняття з використанням інформаційно-просвітницьких відеоматеріалів
 • «Запобігання торгівлі і викраденню дітей»
 1. Цикл занять по вивченню прав дитини:
 • «Я маю право»
 • «Права і обов’язки дітей»
 • «Толерантність»
 1. Години спілкування:

«Друзі. Дружба. Правила дружби»

«Безпека в інтернеті. Кібербулінг». ознайомлено учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо).

Заняття сприяють формуванню безпечного освітнього простору шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодінню учнями безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії. На заняттях використовую рухливі ігри і вправи на згуртування колективу та подолання насильницьких проявів поведінки, а також надаю дітям інформаційно-просвітницькі матеріали: «Види булінгу», «Булінг», «До кого звернутись, якщо ви стали жертвою булінгу», телефони Гарячої лінії.

 Проведено аналіз соціально-психологічного клімату в класних колективах шляхом проведення діагностик, анкетування, опитування, бесід, експрес-діагностик.

 1. Методика «Два будинки» (2-4 кл.) – визначення соціометричного статусу дитини в системі міжособистісних відносин.
 2. Діагностика шкільної тривожності (1 кл.).
 3. Визначення рівня самооцінки в соціумі. Методика «Дерево» (автор Д. Лампен) .
 4. Анкета для визначення шкільної мотивації (2-4 кл.).
 5. Вправа «Безпечне місце. Безпечні люди» (1-4 кл.).

Використання методів арт-терапії: «Мій настрій», «Квадрат емоцій» дає можливість відслідковувати рівень самооцінки, тривожності, невпевненості.

Ознайомлено вчителів з результатами психологічних діагностик і надалі спільно проводимо професійну роботу.

Бесіди з вчителями про своєчасне виявлення конфліктів, помічених випадків ізоляції, булінгу або його ознак.

Здійснювала психолого-педагогічний контроль за індивідуальними і сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної або уникаючої (може стати жертвою булінгу) поведінки методом педагогічної і психологічної діагностики.

Оксана Іванівна постійно інформує директора школи про всі випадки неправомірного поводження учасників освітнього процесу.

Сприяє підвищенню рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу про булінг, його причини і наслідки, порядок реагування на випадки булінгу.

Методичні рекомендації для батьків  розміщено на сайті школи на сторінці психолога.

Проводячи психологічне консультування надано допомогу учням, батькам, педагогічним працівникам, адміністрації та іншим учасникам освітнього процесу з питань розвитку, виховання і навчання. Надано 115 індивідуальних консультацій батькам. Просвітницько-профілактичні збори проведено в батьківських колективах.

      Оксана Іванівна постійно підвищує  професійні компетентності у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги.

          Відомості про дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, по Тернопільській початковій школі № 1 на 2023/2024 н.р.

           На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою. Робота зданого напрямку здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи психологічної служби з організації соціального захисту дітей пільгових категорій. На початку навчального року було підготовлено банк даних соціально незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії

         Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі проводиться згідно з діючим законодавством.

1. Діти з сімей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України–1

2. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -1

3. Діти з числа ВПО – 21

4. Діти, батьки яких є Захисниками чи Захисницями України,які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 31

5. Діти - напівсироти-5

6. Діти з багатодітних сімей – 31

Соціальна підтримка і допомога дітям з числа ВПО, дітям , чиї батьки є Захисниками України :

 1. 14 дітей 1 класів  отримали шкільні ранці з канцелярським приладдям від Німецько-Української благодійної організації Синьо - Жовтий Хрест;
 2. 10 дітей отримали комплект зимового одягу в рамках співпраці з БО «Українська освітня платформа» та ЮНІСЕФ
 3.  « Психологічна допомога в коробці» від ЮНІСЕФ та ВОЛОНТЕР -3 пакунки з роздатковими матеріалами для дітей в кабінет психолога.
 4. 1 дитина, загиблого Захисника України направлена на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету у ДПОК «Лісовий» с. Скоморохи.
 5. Протягом року діти отримують запрошення на вистави і дійства в  Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки, ПК «Березіль»
   Робота бібліотекаря школи у 2023-2024 н. р.

       Діяльність бібліотеки спрямовується на виховання в учнів інформаційної культури, поваги до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, створення умов для всебічного розвитку школярів та організації змістовного дозвілля.

Всі учні школи є читачами шкільної бібліотеки. Кожен день бібліотеку відвідує 20-40 учнів. Проводяться рекомендаційні бесіди під час видачі літератури та бесіди про прочитану книгу.

Проводиться робота з популяризації літератури, а саме організовуються тимчасові та постійно діючі книжкові виставки: «Вірю в майбутнє твоє, Україно», «Навчально-методична література», «Сучасна українська проза», «Наше місто», «Скарбничка ерудита», «Вивчаємо Нестайка», «Іван Франко – світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини», «Читаємо англійською», «Книги від автора», «Нові надходження», «Книжкова заметіль», «Ой хто, хто, Миколая любить», «Читай комікси», «Наша Леся Українка», «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» та ін., а також виставки до пам’ятних дат протягом року.

У вересні проведено у перших класах бібліотечний урок «Знайомство зі шкільною бібліотекою» та бібліотечні читання «Щедра осінь». До Всеукраїнського дня бібліотек проведено бібліотечні години з учнями 2-их класів. Діти підготували інсценівку «Лисичка йде до бібліотеки», переглянули презентацію «Найкрасивіші бібліотеки світу» та читали текст «Усі книжки гарні».

У жовтні в нашій школі  пройшов місячник шкільних бібліотек під гаслом: «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек.

У 1-их класах проведена бібліотечна година «Українська держава», в 3-іх – «Україна – єдина!», у 4-их – «Україна – твоя Батьківщина».

Відбувся конкурс віршів «Натхненне слово про рідний край» між учнями перших класів. В українському національному вбранні учні виразно й натхненно декламували патріотичні вірші. Переможці нагороджені грамотами.

Між учнями 2-их класів проведено конкурс малюнків «Все буде Україна!». Юні патріоти творчо відобразили свій дитячий погляд щодо теперішнього стану України. Переможці нагороджені грамотами.

До теми місячника четвертокласники підготували проєкти:

«З історії слів» – 4-А,

«Прислів’я та приказки про Україну» – 4-Б,

«Мовні цікавинки» – 4-В.

У конкурсі проєктів перемогли учні 4-Б класу. Нагороджені грамотою.

 У третіх класах проведено бібліотечний урок «Щира розмова про рідну мову».

До Дня української писемності та мови в 1–2-их класах проведено вікторину «Знавець рідної мови».

У листопаді проведено такі бібліотечні години: у 2-4-их класах «В ліс прийшла красуня осінь», у 2-их класах – «День доброти», у 1-их – «День толерантності».

Проведено акцію по збору макулатури. Взяли участь учні 1-4 класів, їх батьки та вчителі. Загалом зібрано 2617 кг паперової сировини. Переможцем став 4-В клас (класний керівник Федак Н.М.) На отримані кошти закуплено сучасну дитячу літературу українських та зарубіжних авторів для шкільної бібліотеки. Юні читачі із задоволенням знайомляться з цікавими новинками!

До Дня пам’яті жертв голодоморів проведено захід «Запали свічку пам’яті». Четвертокласники ланцюжком читали оповідання Карпа Гулака «Перекличка», дивились мультик «Голодний дух», продемонстрували проєкт «Україна пам’ятає».

У грудні проведено бібліотечну годину «Ой хто, хто Миколая любить» з учнями 1-4 класів. Діти читали вірші, оповідання про Чудотворця, ділились розповідями, переглянули відео про святкування Дня Святого Миколая у різних країнах світу.

У січні – лютому проведено зимові читання за темами: «Зимові розваги», «Безпека взимку», «Живі автори. С. Дерманський», «Буруля», «Наш веселий перший клас», «Зима в поезії» та інші з учнями 1-4 класів.

У Всесвітній день читання вголос четвертокласники читали підготовлені самостійно цікавинки та подивились відео про історію виникнення свята.

Урок «Посвята в читачі» проведено в перших класах. Діти ознайомились з правилами поводження в бібліотеці, відгадували загадки, розказували вірші, подивились відеоролик «Правила поводження з книгою», навчились орієнтуватись у бібліотеці. Кожен першокласник обрав книгу для читання вдома. Спільнота читачів шкільної бібліотеки збільшилась на 88 учнів!

До дня народження Лесі Українки проведено тиждень «Лесині читання». Діти декламували вірші поетеси, підготували інсценізацію про малу Лесу. Учениця четвертого класу Зелінка Яринка презентувала учням книгу «Мавка. Лісова пісня».

Шевченківські дні. З учнями 1-4 класів проведено читацький марафон за «Дитячим Кобзарем». Визначено кращих читців поезії Тараса Шевченка. З учнями 3-4 класів за біографією та творчістю поета проведено вікторину, після перегляду відеоролика «Як Тарас Шевченко став українським ідолом». З учнями 1-2 класів відбулась бесіда «Що нам відомо про Тараса Григоровича?». Також школярі успішно виконали завдання по темі – розгадали кросворд, склали пазли відповідності, розгадали зашифровані слова.

У квітні до дня народження Ганса Крістіана Андерсена проведено літературні години в 1-2 класах «Казки Андерсена». Учні за картинками розповідали казку, читали у групах, розгадували кросворд за біографією та творчістю казкаря.

Творча майстерня в бібліотеці до Всесвітнього дня здоров’я. Учні 2-А класу у цей день вирізала квіти, на яких записували, що допомагає кожному з них бути здоровим. Ці квіти приклеїли на дерево, яке назвали Деревом здоров’я. Також школярі переглянули відео «Корисні звички для дітей на кожен день» та обговорили побачене.

У квітні відбулись творчі зустрічі учнів 1-3 класів з тернопільською письменницею Вірою Пароновою – авторкою оповідань, віршів, загадок для дітей. Школярі спілкувалися з Вірою Іванівною, слухали уривки з її творів, розповіді про життєвий та творчий шлях, а на завершення – охочі придбали книги письменниці з автографом. Зустріч з авторкою залишила в дитячих серцях тепло і радість від спілкування, бажання прочитати повчальні оповідання та історії для дитячої душі.

До Великодня проведено години спілкування «Великодні писанки». Діти переглянули відео про великодні традиції українців, читали оповідання про писанки та успішно склали тест на знання традицій.

Проведено літературну годину «Її величність Скрипка» з учнями 2-Б класу. Учні підготували інсценівку «Казки про Скрипку», читали в особах казку «Скрипка та Місячний Промінь», почули живий звук чарівної скрипки – це учениця 4-Б класу Яна Гаврилюк продемонструвала здібності скрипальки.

З метою підвищення професійної компетентності шкільний бібліотекар відвідує семінари, конференції, майстер-класи.

Протягом навчального року учні школи – Поліна Шовдра, Максим Шевчук, Ярина Зелінка, Устим Карпінець, Марко Аксенчук, Гапій Злата, Чикунов Максим, Ярина Гурик, Аня Заліпська, Анна-Марія Казюк, Віка Дзюрик, Розпутній Денис, Ірина Петровська, Данило Чарнош презентували улюблені книги. Щира подяка цим школярам за активну популяризацію художньої літератури.

Проводиться робота з бібліотечним фондом:

 • інвентаризація підручників та художної літератури;
 • списання зношеної та морально застарілої художньої літератури;
 • списання підручників, які не відповідають діючій програмі;
 • взяття на облік подарованої художньої літератури.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

     Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та працівників у закладі працює медична сестра Кава С.І. Медичний кабінет забезпечений медичним обладнанням та медикаментами в достатній кількості для надання домедичної лікарської допомоги. Так на 2023-2024 навчальний рік було закуплено закладом медикаментів на суму 2651 грн 66 коп., з розрахунку на 344 учні, тобто 7 грн 70 коп, на 1 учня. За період навчального року було понад 1400 звернень, більшість з яких мали системний характер.

     Щорічно діти проходять медичне обстеження у сімейних лікарів. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу.

       Педагогічні працівники та персонал закладу щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у медсестри закладу.

      Забезпечення здорового розвитку дітей та формування в них відповідального ставлення до здоров’я – це комплексний процес, до якого повинні бути залучені не тільки медсестра, а й батьки і педагоги. Тільки спільними зусиллями можна створити здоров’я та безпечне середовище для розвитку дітей і виховати їх фізично та психологічно здоровими та освіченими.

       Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. 

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрацією, в яких призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки.

Приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками,  пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, сокирами), пожежною сигналізацією.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» «Про мінну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. 

       Упродовж року вчителями початкових класів проводились бесіди з питань попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки побутового травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при директорові. Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху. Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки. Напередодні літніх канікул з учнями проведені інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму. Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх. В умовах нинішньої обстановки в країні важливо зберегти найцінніше – наших дітей, для яких дуже важливо відчувати безпеку. А безпека під час війни починається з обізнаності. Війна змушує змінювати звичну поведінку: щохвилини може бути повітряна тривога, яку ми не можемо контролювати. Саме тому важливо розвинути нові навички, сформувати стійкі компетенції поведінки дітей під час перебування на вулиці або вдома.

 

Фінансова господарська діяльність

      Особливої уваги заслуговує питання формування фінансових ресурсів школи та її господарська діяльність

     На 2024 р кошторисом видатків по закладу передбачено 125 707 53 грн

      По освітній субвенції на заробітну плату педагогічних працівників та податки на неї виділено 6 665 804 грн

     З місцевого бюджету виділено асигнування у розмірі 5 904 949 грн, з них 56,1% або 3 307 179 грн- на заробітну плату та податки на неї)у т.ч педагогічних працівників 708 008 грн)

-28.61% або 1 689 300 грн – на оплату енергоносіїв

-2.71% або 160 000 грн – на матеріали , господарський інвертар, обладнання

-7.67% або 453 250 грн передбачено на харчування дітей пільгових категорій

-4.89% або 288 728 грн виділено на оплату послуг(інтернет, телефон, охорона, пожежна безпека, відеоспостереження, ремонт обладнання, медогляд працівників), поточний ремонт.

-0.05% або 3 000 грн на медикаменти та медичне приладдя

-0.06% або 3 492 грн на курси з охорони праці та цивільного захисту

Станом на 06.06.2024 р закуплено:

Будівельні матеріали для поточного ремонту 9 211грн

Господарський інвертар 10 057 грн

Техпідтримка порталу ІСУО 2 850 грн

«Єдина школа» 23 496 грн

Поточний ремонт 11 9132

Вікно 20 940 грн в роздягальню 2-А класу

Дошки коркові 2 878 грн

Подаровано батьками учнів школи і поставлено на облік : проектор BenQMX825 3 шт.(для класів)

Екран 2Е підвісний в актову залу

Проектор BenQMX825 1 шт -клас Червонецька Г.І

Ноутбук ASUS Vivobook 15 -клас Гуцул І.В від Британського благодійного фонду.

Клас

Сума

Клас

Сума

1-А

7 570

3-А

4 320

1-Б

7 830

3-Б

7 820

1-В

7 830

3-В

7 290

2-А

3 020

4-А

5 970

2-Б

8 640

4-Б

5 720

2-В

8 400

4-В

6 750

Разом: 81 160 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про кошти із фонду підтримки школи за 2023/2024 н.р.

Витрачено коштів:

14 900 грн долучено до закупівлі інтерактивних дошок

3900 грн стійка для телевізора в 4В клас, вч. Федак Н.М

5200 грн ремонт проектора в 4В клас, вч. Федак Н.М

1350 грн заправка картриджів

2013 грн господарські потреби(жилка на мотокосу, мітли, земля на пересадку вазонів, крани, шланги, пульвізатор і хімія )

990 грн друк грамот для учнів за участь в конкурсах

130 грн друк фото на куток пам’яті «Мій тато-герой»

824 грн добриво для рослин в акваріум

187 грн батарейки для мікрофонів, пультів

297 грн переноска в актовий зал

157 грн кріплення до банера

Разом 29 948 грн

Залишок 51 212 грн

            Коштів на утримання усіх закладів міста на цей фінансовий рік на жаль не вистачає навіть на захищені статті. Про видатки, у цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуації, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Вчасно здійснюється бухгалтерією проплата за спожиті школою енергоносії.       Завдяки злагодженості в роботі всього колективу, школа не виходить за межі лімітів спожитих енергоносіїв. Постійно проводиться інвентаризація майна.

           Говорячи про фінансову-господарську роботу потрібно зауважити що подвір’я школи завжди прибране, підрізають дерева, своєчасно скошується трава, вивозиться сміття. У закладі постійно підтримується чистота та порядок.

           Користуючись нагодою хочу подякувати за плідну співпрацю голів б/к, які з розумінням ставляться до наших потреб і допомагають у вирішенні наших проблем.

         І разом з Вами, батьками, та усіма не байдужими, ми зможемо створити сприятливі та комфортні умови для навчання та виховання наших діточок у школі.

       Управлінська діяльність

       Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів предметників і планів виховної роботи вчителів початкових класів. Така система планування , що відпрацьована в школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності, та вдосконалення навчально виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

       У школі в наявності всі нормативно правові документи, що регламентують діяльність школи. Мережа Інтернет дозволяє користуватись матеріалами сайтів МОНУ та міського управлінь освіти, інституту післядипломної освіти, що дає можливість оперативно та мобільно користуватись достовірною інформацією вчителям та адміністрації школи, вчасно ознайомитись з новими документами та їх проектами.

         Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

        Наша школа – це школа родина, в якій створюються умови для отримання якісних знань. Тому пріоритетними в освітній політиці школи є творчість, прогресивність, інноваційні навчальні технології.

        Протягом 2023-2024 батьки школи, учні та учителі були активними учасниками навчально виховного процесу. Усі заходи які проводились у школі були прозорими та відкритими для широких кіл громадськості.

          Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація школи намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу і інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного учителя сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримуються. Проблеми обговорюються і виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень. Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу вчителів , адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довір’ї.

           На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей-шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю,  спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

         У нас попереду ще дуже багато складної кропіткої роботи. Я хочу, щоб з нового навчального року девізом нашого колективу стали такі слова «Ми не намагаємось стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх»

         Висловлюю слова подяки всім: учителям за велику роботу, за любов до своєї професії, за творчість, за терпіння, батькам, спонсорам та благодійникам - за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу співпрацю.

       Дякую усім за плідну роботу у 2023-2024 н.р. 

        Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків і найголовніше – миру! 

       Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО!

        І повернемося за шкільні парти 1 вересня у 2024-2025 навчальному році!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!