Звіт директора школи про виконану роботу у 2022-2023 навчальному році

09.06.2023   Administrator  

Шановні колеги, батьки, учні!

Завершився 2022-2023 навчальний рік. Згідно з ст. 30 Закону України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженим наказом МОНУ №178 від 23.03.05 року, я пропоную вашій увазі звіт про особисту діяльність, як директора закладу освіти та підсумки роботи колективу закладу в 2022-2023 навчальному році.

Діяльність закладу в цьому навчальному році будувалася в умовах воєнного стану викликаного збройною агресією росії. Тому першочерговим і важливим завданням для мене було на належному рівні організувати роботу школи та налаштувати освітній процес так, щоб він був комфортним і безпечним для дітей та педагогів, щоб заклад став осередком, який би давав змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти.

Щоб заклад працював в очному режимі, за короткий термін підвальне приміщення було переобладнане під найпростіше укриття загальною площею 324.3 м.кв. з двома виходами/входами, захищеними від атмосферних опадів. Укриття оснащене: витяжною системою вентиляції і подачею чистого повітря, а також підігрівом у холодний період; централізованим водопостачанням, ємностями з питною та технічною водою; санвузлом та умивальниками; електроосвітленням та резервними системами освітлення.

Укриття укомплектовано засобами пожежогасіння згідно з нормами ДСНС України, забезпечено місця для навчання, засоби надання першої медичної допомоги та вайфай.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Особлива увага приділяється формуванню безпекових компетенцій в умовах війни. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним моїм контролем. З працівниками постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями. Вчителі початкових класів ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Протягом року сталось два випадки травмування серед здобувачів освіти.

Впродовж року вчителями початкових класів проводились бесіди з питань попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки побутового травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при директорові та на засіданнях педрад. Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, школа брала активну участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі».

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму. Серед учнів проведено також роз’яснювальну роботу щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для здоров‘я дитини водного балансу тощо.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх.

У в школі встановлено пожежну сигналізацію, відеоспостереження, тривожну кнопку. Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовій період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).

Формування ключових та стійких компетенцій у дітей про безпечну поведінку у час війни та після її завершення – одне з головних завдань батьків та освітян.

Війна змушує змінювати звичну поведінку: щохвилини може бути повітряна тривога, яку ми не можемо контролювати. Саме тому важливо розвинути нові навички, сформувати стійкі компетенції поведінки дітей під час перебування на вулиці або вдома.

Питання безпеки вийшло на інший рівень. Нині воєнні ризики є частиною життя, тому маємо бути готовими захистити себе і дітей. Діти потребують зараз особливої турботи та уваги. Через невеликий життєвий досвід і особливості дитячої психіки їм загрожує більше небезпек — фізичних та психоемоційних — ніж дорослим. У даний час важливо зберегти найцінніше – наших дітей, для яких дуже важливо відчувати безпеку. А безпека під час війни починається з обізнаності.

Освітній процес у школі здійснювався відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки. Школа працювала за навчальною програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечувалась реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту початкової освіти.

Оцінювання навчальних досягнень учнів у 2022/2023 н.р. здійснювалось педагогічними працівниками відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Програмний матеріал викладався відповідно до календарного планування, складеного на основі адаптованих навчальної програми науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Педагогами здійснювався поточний та тематичний облік знань. У 1-2 класах – використовувалось вербальне оцінювання, а у 3-4 класах – рівневе.

У цьому навчальному році перед закладом стояли такі пріоритетні завдання:

 •  розбудова сучасного освітнього середовища та безпечних умов перебування усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти, в тому числі в умовах воєнного стану;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти для реалізації концепції «Нова українська школа»;
 • проведення системних заходів щодо покращення та забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану, здійснення оптимального поєднання дистанційної та очної форми навчання, індивідуального та сімейної (домашньої) форми навчання;
 • підвищення безперервного професійного рівня педагогічних кадрів за сучасними формами навчання;
 • підтримка процесів діджиталізації освітнього процесу, створення інформаційно-цифрового освітнього простору з використанням інформаційних технологій на початковому рівні освіти;
 • формування наскрізної системи виховання, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях;
 • спрямування виховної роботи на патріотичне виховання здобувачів освіти;
 • використання та створення електронних освітніх ресурсів із підтримкою інтерактивного й мультимедійного контенту для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Робота з комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу

Адміністрація, спільно з педагогічною та місцевою громадою, відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у освітній процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій визнали одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу роботу з комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу, що сприятиме наданню учням якісних знань, формуванню навичок, компетентностей відповідно до викликів суспільства на певному етапі; упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій в освітній та виховний процес; формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб; удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу; оптимізацію освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності; використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Всі кабінети школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів підвищують мотивацію та індивідуалізацію навчання, сприяють розвитку творчих здібностей дітей. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. І як результат покращує якість освітнього процесу, сприяє забезпеченню якості знань учнів.

Із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів ведеться в закладі діловодство. Працює електронна пошта закладу освіти, форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Вважаю, що результати робота з комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу закладу відповідають сучасним вимогам, але в перспективі на майбутнє буде проводитись робота щодо покращення комп’ютерного обладнання та техніки в школі.

Вжиті заходи щодо реалізації пріоритетних завдань, зміцнення та модернізації освітнього процесу сприяли:

 1. Виконанню навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів початкової освіти.
 2. Підвищенню рівня фахової підготовки педагогічних працівників.
 3. Створенню необхідних умов для подальшого розвитку творчої та  обдарованої особистості.
 4. Соціальному захисту учасників освітнього процесу.
 5. Модернізації методичної роботи (спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність закладу, реалізацію методичної теми закладу).
 6. Покращенню матеріально-технічної бази закладу освіти.
 7. Забезпеченню комфортних та сучасних умов для навчання у закладі.
 8. Створенню умов для функціонування груп подовженого дня.

Як і більша частина активного українського суспільства я поділяю думку, що цеглинками на яких формується національна ідентичність, суспільство є мова, писемність, освіта. В умовах, коли в Україні йде війна, коли учнівський колектив закладу поповнюється учнями з різних регіонів України, які народилися та виховувалися в різних мовних суспільствах, мають різний рівень засвоєння української мови, одним із важливіших завдань адміністрації та педагогічного колективу закладу я вважаю не тільки забезпечення широкого застосування української мови в освітньому процесі закладу освіти, а і виховання в української молоді поваги та шанобливого ставлення до української мови.

Навчання в закладі здійснюється українською мовою.

У діяльності закладу забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування освітньої та виховної роботи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу, рівномірного ритму роботи закладу протягом року.

Управління школою здійснювалося згідно з річним планом роботи закладу, планом внутрішніх моніторингів та календарних планів вчителів початкових класів, вчителів англійської мови і планів виховної роботи вчителів початкових класів та вихователів. Така система планування, відпрацьована у закладі освіти і заснована на взаємодії всіх учасників освітнього процесу та забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

Важлива увага в управлінській діяльності закладу освіти приділялася контролю, якій здійснювався шляхом моніторингу діяльності закладу за основними напрямами роботи:

 • створення безпечного та комфортного освітнього середовища;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 • формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;
 • результативністю та коригуванням навчання здобувачів освіти;
 • ефективністю планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використанням сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти тощо.

Під час моніторингів використовувалось багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, дослідження стану відвідування учнями занять, стану навчальної дисципліни та поведінки учнів, тощо.

Результати внутрішнього моніторингу освітніх і управлінських процесів розглядалися на засіданнях педагогічної ради закладу, аналізувалися на нарадах при директорі, відображені в рішеннях педагогічної ради закладу, наказах, обговорювалися на засіданнях предметних методичних об’єднань, де розроблялися інструктивно-методичні рекомендації для вчителів закладу.

Здійснення контролю сприяло якісній реалізації поставлених завдань та подальшому прогнозуванню бажаних показників розвитку закладу, його освітнього процесу та діяльності всіх учасників освітнього процесу.

Аналізуючи результати моніторингів, адміністрація своєчасно реагувала на відхилення від норми та на негативні явища, старалася знайти невикористані резерви, підтримувала оптимальну трудову атмосферу в колективі закладу.

Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступнику директора, методичним об’єднанням. Впроваджую передові форми й методи організації освітнього процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів.

Значну увагу в своїй діяльності я приділяю саме створенню умов, що сприяють задоволенню освітніх потреб осіб; забезпеченню кожній особі можливості здобуття початкової освіти відповідно до державних стандартів; організації роботи щодо фінансування закладу за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в обсязі, достатньому для виконання державних стандартів та ліцензійних умов; запровадженню різних форм здобуття початкової освіти; дотримання Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, до наступних класів, затверджених МОН; дотримання принципів універсального дизайну, розумного пристосування приміщень закладу відповідно до інтересів дитини.

Результати роботи закладу свідчать про те, що у школі працюють професіонали своєї праці, які забезпечують високий рейтинг школи в освітянському просторі міста.

Кадрове забезпечення навчального закладу

 1. Кількісний склад працівників навчального закладу:
  1.  Кількість одиниць за штатним розписом : 59 одиниць
  2.  Кількість фактично зайнятих посад: станом на початок навчального року – 46, станом на кінець навчального року – 52. Протягом року були вільні посади: Фахівець з охорони праці – 0,5 ставки; Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 1 ставка; Інженер-електронік – 0,5 ставки.
  3.  Кількість педагогічних працівників – 33
  4.  Кількість обслуговуючого персоналу – 19
  5.  Кількість педагогічних працівників за посадами: директор – 1, заступник з виховної роботи – 1, вчителів англ. мови – 4 + 1(завуч), вихователів – 9, вчителі початкових класів – 19, 1 – практичний психолог, 1 – педагог-організатор, 2 – керівника гуртків.
 2. Якісний склад педагогічних працівників:
  1.  кількість педагогічних працівників за їх освітньо-кваліфікаційним рівнем – 31 педпрацівник має повну вищу педагогічну освіту.
  2.  кількість педагогічних працівників за стажем роботи: до 3 років – 7, від 3 до 10 років – 4, від 10 до 20 років – 6, від 20 років – 16.
  3.  кваліфікаційні категорії: спеціаліст – 8, ІІ категорія – 5, І категорія – 2, вища категорія – 18.
  4.  Педагогічні звання: старший вчитель – 9, вчитель-методист – 7, практичний психолог-методист – 1.
 3. Проходження педпрацівниками курсів підвищення кваліфікації – усі педпрацівники проходять щороку курси.

Атестація педагогічних працівників

Атестація у 2022/2023 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час її проведення не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

У 2022-2023 навчальному році атестувалось 3 педагогів. За результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» підтверджено усім трьом вчителям.

Cамооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи за напрямом «Педагогічна діяльність»

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі і вдосконалення освітніх і управлінських процесів, що впливають на результативність діяльності закладу, протягом 2022-2023  н.р. було проведено  самооцінювання якості освіти школи, у ході якого здійснено моніторингові дослідження  напряму «Педагогічна діяльність» освітньої діяльності закладу. 

Школа та освітній процес у ній – це система, в якій кожен компонент, взаємодіючи з іншими, забезпечує якість освітньої діяльності закладу. Педагогічна діяльність є важливим компонентом цієї системи.

У  межах розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі робоча група відстежувала систему роботи кожного педагога і  зробила  на основі такого вивчення висновки для поліпшення якості та ефективності роботи педагогів.

Спостереження за проведенням навчальних занять, самоаналіз власної педагогічної діяльності, інтерв’ю із заступником керівника показали, що всі вчителі приділяють значну увагу плануванню та прогнозуванню власної педагогічної діяльності. Вчителі розробляють календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу, Державному стандарту початкової освіти та забезпечує досягнення очікуваних результатів навчання, що передбачені для цього віку учнів, і простежується компетентнісний підхід у викладанні. Усі вчителі аналізують ефективність планування наприкінці навчального року, що дає змогу покращити якість та підвищити ефективність вивчення предмету, збільшити кількість годин на важкі для вивчення теми, підбирати більш цікавий матеріал у ігровій формі, досягати кращих результатів у навчанні, вносити коригування за необхідності.

 Під час навчальних занять педагоги використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою, математична, культурна, екологічна, інформаційно-комунікаційна, громадянська та соціальна компетентності, а також інноваційність) та забезпечують розвиток наскрізних умінь і критичного мислення учнів. Педагогічний колектив під час організації дистанційного навчання вдало поєднує синхронний та асинхронний режими навчання, використовує ресурси та електронну освітню інтернет-платформу «Єдина школа» з використанням ZOOM конференцій, які сприяють формуванню компетентностей в учнів початкової школи. Учителі проводять індивідуальні бесіди, консультації, письмові роботи, усне опитування - різні види робіт із отриманням зворотного зв'язку. На уроках вчителі використовують мультимедійні технології: демонстрація навчальних відео, аудіовізуального контенту, навчальні ігри, інтерактивні завдання.

Усі педагогічні працівники закладу освіти забезпечують власний професійний розвиток з урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої політики, обираючи кількість, види, форми та напрями підвищення рівня власної професійної майстерності.

Педагогічні працівники переважно діють на засадах академічної доброчесності (під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, використанні джерел інформації, результатів досліджень, розробленні завдань з метою унеможливлення списування).

Рівні оцінювання за вимогами – напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»:

3.1 Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – достатній рівень;

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників - високий рівень;

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти - достатній рівень;

 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності – достатній рівень.

Аналіз  зібраної інформації, зіставлення даних та виявлення тенденцій  виявив, що напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» оцінено на  достатній рівень.

Як вже згадувалося раніше, у школі всі класи навчаються за навчальною програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». У наших учнів відзначається надзвичайна активність, готовність та бажання бути учасниками процесу навчання, який захоплює навіть дорослих. Міцні міжпредметні зв'язки сприяють засвоєнню знань, вмінь та навичок на високому рівні. У класах панує доброзичлива атмосфера. Нашим учням комфортно почуватися в сучасному світовому просторі, вони комунікабельні та надзвичайно активні. Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі навчання реалізуються через сучасні засоби, методи та підходи.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою «Інтелект України» набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам'ять, мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що матеріал викладений у доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі здібності.

Моніторинг підсумкового оцінювання рівня сформованості навчальних досягнень з математики за 2022/2023 навчальний рік дав змогу прослідкувати за освітнім процесом згідно з освітньою  програмою та зіставити отримані результати з вимогами Державного стандарту початкової освіти.

За результатами підсумкового оцінювання  у 1-х класах, встановлено, що учні показали високий рівень сформованості математичних навичок : у 78% – сформовано і тільки в 22% – формується. Найкращий показник в учнів 1-Б класу (вчитель Шавлюк Л.З.), а саме 28 першокласників продемонстрували вже сформовані вміння.

Відповідно до таблиці схожі результати показали учні 2-х класів на рівень володіння математичними навичками: у 85% учнів сформовано і в 15% – формується. Найкращий показник в учнів 2-Б класу (вчитель Гуцул І.В.), а саме 27 другокласників продемонстрували вже сформовані вміння. 90% учнів успішно виконує математичні завдання. Тільки  у 10% учнів ці вміння і навички в процесі формування

Для визначення рівня формування мовленнєвих  компетентностей у 1-х класах було проведено моніторинг підсумкового оцінювання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова) та досягнень здобувачів освіти по таких  змістових  лініях: «Взаємодію усно», «Читаю», «Взаємодію письмово», «Досліджую мовні та мовленнєві явища».

 У 84% першокласників  сформовано мовленнєвої навички. Найкращий рівень сформованості (84%) показали учні 1-А класу (вчитель Пилипчук Л.М.)

У 87% другокласників вже успішно сформовано дані вміння та навички з української мови. Не достатньо сформований рівень у 13%. Найкращий рівень 90% показали учні 2-В класу (вчитель Фармега О.Б.)

Аналіз рівня сформованості мовленнєвих навичок та змістових ліній з англійської мови  проводився згідно з Освітньою програмою закладу.

Оцінювання у 1-х класах з іноземної мови здійснювалось з урахуванням усіх видів мовленнєвої діяльності, однак особлива увага приділялася сприйманню мови на слух та усному мовленню. За результатами підсумкового оцінювання, встановлено, що учні показали високий рівень сформованості навичок а саме 72%. У 28 учнів навички мовленнєвої діяльності з англійської мови у процесі формування.

 Учні 2-х класів мають високі успіхи і демонструють помітний прогрес у формуванні навички сприйняття іноземної мови.  86% учнів продемонстрували сформовані загальні результати навчання. Тільки у 14% цей процес на стадії формування. Найкращий показник в учнів 2-В класу (вчителі Коваль Т.І., Петровська Л.С.), а саме 26 (88%) другокласників продемонстрували вже сформовані вміння.

Моніторинг досліджень рівня навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за підсумковим оцінюванням дав змогу прослідкувати за освітнім  процесом згідно з освітньою програмою школи, зіставити отримані результати та порівняти їх із запланованими в обсязі Державного стандарту початкової освіти.

Відповідно до  підсумкового рівневого оцінювання результатів навчання у 3-х класах, встановлено, що 41% учнів від загальної кількості, продемонстрували високий рівень сформованості ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

48% учнів продемонстрували достатньо сформований рівень даних необхідних умінь і навичок, у 11% - середній рівень результатів навчання. Найкращий рівень сформованості продемонстрували учні 3-В класу (вчитель Федак Н.М.).  

Відповідно до таблиці учні цього класу  показали такий рівень володіння навичками: у 43% учнів сформовано на високий рівень, в 54% – на достатній рівень, 3% – на середній.

Моніторинг результатів навчання на кінець 2022/2023 н.р. учнів 4-хкласів здійснювався за чотирьохрівневою шкалою характеристик наскрізних умінь. Результати відображалися у початковому, середньому, достатньому та високому рівнях.           У результаті моніторингу якості знань учнів 4 класів на кінець навчального року виявлено: 40% учнів мають високий рівень по усіх характеристиках результатів навчання  відповідно до свідоцтва досягнень учня.  50% – має достатній рівень. Тільки у 10% переважає середній рівень результатів навчання. Найкращий показник в учнів 4-В класу (вчитель Перчик Л.О.), а саме 48% четвертокласників продемонстрували високий рівень сформованості вміння та навичок.

Загалом учні показали достатній  рівень сформованості умінь та навичок відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

Значна частина учнів 2-4 класів - учасники Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». В осінньому етапі конкурсу всього взяли участь  64 учні, які досягли таких результатів:

Золоті сертифікати  - 12 учасників

Срібні сертифікати – 37 учасників

Сертифікати за участь – 15 учасників

Викладання іноземної мови

Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом учнів початкових класів. Зміст навчання іноземної мови в початковій школі добирається відповідно до психо-фізіологічних особливостей учнів початкових класів. У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, умотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування.

В освітньому процесі вчителі використовували Освітню програму нашої школи, а також Загальноєвропейські рекомендації щодо вивчення мови на початковому етапі. Вчителі продовжували використовувати навчально-методичний комплекс з англійської мови “Family and Friends” (Сім’я і друзі) видавництва Oxford University Press, навчальну комп’ютерну програму до нього, а також впроваджують нові рівні підручника «Team Together». Розпочали підготовку до використання нового підручника Beehive для початкової школи видавництва Oxford.

Педагоги продовжували розвивати навички усного продукування, зорового сприймання, сприймання на слух та писемного продукування. Створювали доброзичливий клімат на уроці, мотивуючи учнів до вивчення  предмету, шляхом врахування особистісних потреб школярів в процесі вивчення англійської мови.

У своїй роботі вчителі англійської мови продовжували використовувати проєктні технології як метод розвитку креативності учнів та залучення їх до дослідницької та пошукової діяльності. Учні готували проєкти у кінці вивченої теми та презентували на уроці англійської. За умови навчання учнів за проєктною методикою значно поліпшуються навички спілкування іноземною мовою, розвивається ініціатива та уява.

У листопаді 2022 р. 28 учнів школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Результати конкурсу будуть оприлюднені пізніше.

Аналізуючи виховні заходи, проведені вчителями англійської мови, слід відмітити їх творчий підхід.

У грудні була підготовлена частина заходу до дня святого Миколая англійською мовою у 2-x  класах вчителями Огарко О.О., Петровська Л.С., Мартинович О.І. та Коваль Т.І., де діти продемонстрували свої знання традицій святкування цього свята.

Напередодні свята Великодня вчителі англійської мови ознайомили дітей з традиціями його святкування в англомовних країнах світу, а також учні мали змогу брати участь у захоплюючому полюванні за шоколадними яйцями (Egg Hunting).

В умовах воєнного стану та постійних повітряних тривог вчителі англійської мови продовжували працювали з учнями в укритті, адаптовуючи уроки до незвичних умов. У загрозливих ситуаціях через масовані обстріли, педагоги переходили на онлайн навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання на платформі Zoom через систему «Єдина школа», що дало змогу в повному обсязі виконати освітні програми.

Забезпечення організації виховної роботи з учнями

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів та формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості.

У зв’язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно з напрямками: морально-етичне, художньо-естетичне, громадянсько-патріотичне, трудове,  екологічне, фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя.

За період 2022-2023 навчального року  проведено низку заходів.

До дня знань проведено урочисте відкриття навчального року  Свято  Першого Дзвоника.

 У вересні організовано місячник «Увага! Діти на дорозі»  Для першокласників відбулися екскурсії до світлофорів та пішохідних переходів. З учнями 3-4 х класів проведено  з тематичну вікторину про правила дорожнього руху і важливість їх щоденного дотримання.

Найголовнішим бажанням наших дітей є прагнення перемоги та миру.   Важливість стану миру та своє прагнення жити на планеті без війни учні 2-х, 3-х та 4-х класів продемонстрували у своїх проектах підготовлених до Міжнародного дня миру «Україна бажає миру», «Ми за мир», «Діти проти війни». Першокласники взяли участь у фотофлешмобі «Мир це…» Учні 2-В та 3-Б класів  виготовляли паперових голубів миру з побажаннями швидкої перемоги нашим воїнам, словами вдячності їм та побажанням миру всім нам. Паперові птахи-обереги були передані бійцям на фронт. Також учні школи - активні учасники Міського етапу міжнародного конкурсу «Дітям світу-сонце й мир». Перемогу здобули: Пенкний Дем’ян ( 2-А клас) – 1 місце, в номінації «Креативне мистецьке бачення» - Лецко Дарина ( 2-А клас) , подяками за участь  нагороджені Осокіна Анастасія, Кагало Катерина, Марків Софія, Коваль Діана, Дейкало Єва, Поліха Арсен, Паламарчук Юлія, Беш Владислав.

У вересні учні та колектив школи долучились до благодійної акції “Смілива гривня: підсилюй армію кожною гривнею ”, організованої  за ініціативи Нацбанку.   В школі організували  збір монет, їх обміняли у банку та переказали на рахунок ЗСУ.  Всього було зібрано: 10 887 грн

Найактивніші:

1-Б клас 2270 грн

3-А клас 1740 грн

1-В клас 1311 грн

4-Б клас  925  грн

2-А клас  810  грн

Також учні нашої школи - активні учасники міського етапу конкурсу малюнків «Осінь малює дивовижну казку ».  Перемогу здобули: в номінації «Графіка»

Литвинюк Поліна 1 місце

Коваль Діана – 2 місце

Осокіна Анастасія – 3 місце

Михайлишин Яна – 3 місце

Назарчук Аріна -3 місце

в номінації «Нестандартна техніка»

Колективна робота учнів 1-х класів – 1 місце

Перемога в номінації «Оригінальний творчий задум»

Міц Вікторія 4-А клас 

Подяки за участь  отримали  8 учнів ( Колісник Софія 2-Б клас, Галанець Таїсія  4-А клас, Лецко Дарина 3-Б клас, Дейкало Єва 3-В клас, Гафаров Артем 2-А клас,  Піцик Дарина 2-В клас, Кошель Софія 2-А клас, Геник Анастасія 2-А клас.

До Дня Українського козацтва і Дня захисника учні школи  взяли участь в міському етапі  фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії «Свята Покрова» . В номінації «Патріотична  проза і поезія»,  підномінація «Читці» перемогу здобули:  ІІІ місце – колектив  читців Заліпська Христина, Зінчук Вікторія, Кицкай Вікторія, Шашурін Тимофій (3-А клас) , ІІІ місце – тріо читців Войнарський Лук’ян, Радчук Тетяна, Решетуха Дарія (4-Б клас).

В жовтні для першокласників проведено спортивно-розважальне змагання «Свято осені». Наші наймолодші школярі продемонстрували свою кмітливість у виконанні творчих завдань та спритність під час проходження тематичних естафет.

Учні школи долучились до щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Happy Гав для Сірка». Також учні та вчителі долучилися до ІІІ Міжнародного уроку гуманного ставлення до тварин. Всю зібрану  допомогу безпритульним тваринам учні школи передали у   Благодійний Фонд  «Ноїв ковчег».

Щорічно 9 листопада відзначається державне свято – День української писемності та мови. Мова – це найважливіший засіб комунікації для здобуття освіти, ключова складова в інтелектуальному розвитку людини та дуже важливий елемент для самоідентифікації. В цей день четвертокласники долучились до написання радіо диктанту, а для учнів 2-х класів в закладі проведено вікторину. З метою дотримання проти епідеміологічних норм, свято було проведено окремо в кожному класі. Найобізнаніші та найактивніші команди стали переможцями.

З метою заохочення учнів до занять спортом й  іншими видами рухової активності та виховання громадянина - патріота з високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності, команда учнів 3-х класів взяла участь в спортивному фестивалі «Ігри патріотів». Учні продемонстрували не лише свою спритність та кмітливість, а й знання історії, культури та традицій рідного народу.

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в школі проводиться систематична робота по прищепленню любові до рідного краю.  Неможливо бути патріотом своєї країни та не знати її видатних синів та дочок. Саме тому до 150 річниці з дня народження нашого видатного земляка, письменника та перекладача, патріота Богдана Лепкого було проведено літературно - мистецьке свято . Учні були вражені актуальністю його поетичних творів, їх перегуком з реаліями сьогодення. Інсценізація казки «Мишка» показала учням тяжкість життя під час війни та важливість дотримання моральних принципів.

Учні школи активно долучились до акції «Новорічна листівка на передову». Слова вдячності бійцям ЗСУ, теплі побажання та вітання з прийдешніми зимовими святами разом з невеликими солодкими сюрпризами бійцям було передано нашим захисникам які на передовій захищають нас. Також до дня ЗСУ в школі відбувся флешмоб  «Слава ЗСУ! Слава Україні!». На листівках для бійців навіть найменші школярі  написали пару слів подяки захисникам. Також до нас  на зустріч з другокласниками завітали захисники, щоб поспілкуватися з учнями та особисто подякувати діткам за їх теплі слова та листівки.

Для сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості учні на уроках та  на виховних годинах знайомляться з невичерпним джерелом українських традицій. В класах до свята Святого Миколая, Різдвяних та новорічних свят були проведені  святкові дійства, вечорниці, новорічні ігри.

У грудні для учнів 3-х класів проведено народознавче свято «Андріївські вечорниці», а для учнів 2 – х  класів організовано свято «Миколая ми чекаємо, про це свято усе знаємо»

Також в грудні учні долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». Шкільне приладдя, солодощі, печиво, іграшки, засоби особистої гігієни, зібрані учнями нашої школи, були передані дітям-сиротам та дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей.

Для четвертокласників організовано свято «І прийдуть до тебе три празники в гості…»». Учні продемонстрували своє знання традицій та звичаїв українського народу при святкуванні свят зимово-різдвяного циклу. Дзвінкі колядки та щедрівки вселяли в серця дітей віру в добре мирне майбутнє.

Веселим завершенням року стали зимові забави в 1-х класах. Під звуки зимових мелодій учні продемонстрували свою спритність та влучність, а також вміння працювати злагодженою командою.

До дня Соборності України  в школі відбулась фотовиставка  «Україна – це ми!». Учні 4-х класів взяли участь у народознавчій вікторині, де продемонстрували своє знання географії, історії, культури, традицій та звичаїв нашого народу.

 В січні школярі  взяли участь у  ІІІ міському конкурсі малюнків «Зимовий Тернопіль-2023». Учні зобразили неповторну красу зимового Тернополя на мистецьких полотнах у різних техніках та здобули перемогу в номінації «Графіка».  Гран-прі здобула Литвинюк Поліна, 2-Б клас, в номінації «Змішана техніка» Колективна робота «Чудо-дерево», гуртка  «Палітрія», 1-В клас- 3 місце, колективна робота «Зима-чарівниця», гурток «Палітрія», 1-А клас здобула 3 місце. В номінації «Святковий настрій» перемогу здобула Осокіна Анастасія, 4-А клас. Подяками за мистецький хист і креативність нагороджені Стадник Софія 2-В клас, Пенкний Дем’ян 2-А клас, Вівчарик Софія 2-Б клас, Волошин Поліна 2-Б клас, Майборода Дар’я 2-А клас, Галанець Таїсія 4-А клас, Федунь Вероніка 4-В клас, Колективна робота учнів 1-Б класу, гурток «Палітрія», Грицишин Анна 3-Б клас, Геник  Анастасія 2-А клас, Гафаров Артем 2-А клас, Колісник Софія 2-Б клас, Михайлишин Яна 3-А клас.

До Всесвітнього дня безпечного інтернету SID-2022 та тижня безпечного інтернету було проведено творче заняття «Моя цифрова безпека. Ні кібербулінгу!» Третьо- та четвертокласники обговорили проблеми, з якими стикаються при користуванні всесвітньою павутиною та спільно шукали шляхи їх вирішення.

Мова - це душа народу. Саме тому до Міжнародного дня рідної мови з учнями 4-х класів проведено мовознавчу вікторину. Юні мовознавці продемонстрували своє знання рідної мови.

До річниці з дня народження видатної доньки українського народу Лесі українки з четвертокласниками проведено літературно-мистецьке свято «Я в серці маю те, що не вмирає». Звуки фортепіано та рядки Лесиної поезії занурили учнів в атмосферу родини Косачів, а звуки сопілки перенесли в світ казок та оповідань, створених поетесою.  Інсценізація казки «Лелія» дала можливість глибше відчути її поезію.

 В лютому учні школи взяли участь в міському етапі ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» ( номінація «Декламація»). Кулешова Марія, учениця 3-Б класу, отримала диплом переможця міського етапу конкурсу в номінації «Декламація» та стала переможцем Міжнародного етапу конкурсу.  Колективна робота з солоного тіста «Вишеньки», виконана учнями студії «Палітрія», здобула Гран-прі в міському етапі фестивалю-конкурсу в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» та стала учасником Міжнародного етапу фестивалю.

До річниці з дня народження Кобзаря, учні школи взяли участь в міському етапі Міжнародного конкурсу  «Тарас Шевченко єднає народи». 2 місце здобула Стадник Софія (2-В клас) Дипломи за мистецький хист та оригінальне творче бачення отримали: Колісник Софія, Вівчарик Софія, Попеляр Вероніка, Осокіна Анастасія, Чарнош Данило, Наумович Любомир.

До Всесвітнього дня водних ресурсів у школі відбулася виставка малюнків та творчих робіт «Вода-це життя!» Участь в ній взяли 58 учнів школи. Найкращі роботи стали учасниками міського конкурсу робіт на   екологічну тематику, організованого Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області. У віковій категорії 6-12 років, номінація «Фотографія» грамоту за оригінальність отримали Шашурін Тимофій (3-А) клас та Шашуріна Кароліна (1-А клас), а інші учасники конкурсу отримали дипломи учасника. У Всеукраїнському конкурсі творчих робіт на екологічну тематику ( за підтримки кафедри хімічної техніки та екології Харківського національного технічного університету) перемогу здобули:

1 місце - Федак Злата (1-Б клас)

1 місце – Шовдра Поліна (3-Б клас)

2 місце – Ханас Яна (1-Б клас)

2 місце – Шашурін Тимофій (3-А клас) та Шашуріна Кароліна ( 1-А клас)

3 місце – Петровська Ірина (1-А клас)

3 місце – Кулешова Марія (3-Б клас)

3 місце – Носата Евеліна (3-А клас)

3 місце – Поліщук Анна (3-А клас)

На міських змаганнях з початкового технічного моделювання честь школи представляла команда з трьох учасниць - Оконь Ксенія ( 2-В клас), Заліпська Христина (3-А клас) та Корда Олеся (4-Б клас). За індивідуальними результатами виконання творчих завдань дівчата здобули 3 місце. Колективна робота учнів 3-Б класу «Лебеді» здобула перемогу в номінації «Кращий експонат».

У виставці – конкурсі «Друге життя речей» перемогу здобули:

1 місце – Сухий Назар, учень 3-Б класу, номінація «Вироби з пластику»

2 місце – Дорошенко Андрій, учень 3-А класу, номінація «Вироби з пластику»

3 місце – Стадник Софія, учениця 2-В класу, номінація «Вироби з пластику» (молодша вікова група)

18 найактивніших авторів, учасників виставки, отримали дипломи учасника.

Протягом тижня безпеки життєдіяльності учні переглянули відеоматеріали про безпечну поведінку, відбулися бесіди, виставка проектів, «Небезпечні знахідки»; «Дзвони Чорнобиля»; «Безпека мого життя»; «Привила безпечної поведінки вдома».

З учнями 2-х класів проведено спортивні естафети «Спритний рятувальник», а з учнями 3-х класів спортивні змагання «Юні рятувальники».

В травні команда учнів школи стала учасниками міського спортивного фестивалю «ВідкрийТЕ спорт. Summer Show». Учні спритно виконали всі завдання естафет та ознайомились з екстремальними видами спорту.

До Всесвітнього дня вишиванки в школі проведено фестиваль весняних пісень та водіння гаївок « З вишиванкою в серці» та дефіле дівчачих зачісок з косичками.

Навчальний рік завершився Святом Останнього дзвоника для учнів, де було все – і пісенний флешмоб,  і урочисті побажання  для випускників, і сльози від розставання зі школою.

Робота бібліотекаря школи у 2022-2023 н. р.

Діяльність бібліотеки спрямовується на виховання в учнів інформаційної культури, поваги до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, створення умов для всебічного розвитку школярів та організації змістовного дозвілля.

Учні школи у 2022-2023 н. р. забезпечені підручниками на 100 %.

Всі учні школи є читачами шкільної бібліотеки. Кожен день бібліотеку відвідує 20-40 учнів. Проводяться рекомендаційні бесіди під час видачі літератури та бесіди про прочитану книгу.

Проводиться робота з популяризації літератури, а саме організовуються тимчасові та постійно діючі книжкові виставки: «Хай хранить тебе Бог, Україно, ще на тисячі зоряних літ», «Навчально-методична література», «Сучасна українська проза», «Рідне місто Тернопіль», «Скарбничка ерудита», «Вивчаємо Нестайка», «Іван Франко – світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини», «Читаємо англійською», «Книги від автора», «Нові надходження», «Книжкова заметіль», «Ми чекаємо Миколая», «Журнали України для дітей», «Наша Леся Українка», «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» та ін., а також виставки до пам’ятних дат протягом року.

У вересні проведено у перших класах бібліотечний урок «Знайомство зі шкільною бібліотекою».

У вересні-жовтні у позаурочний  час з учнями 1-4 класів проведено тематичні читання – «Україна єдина», «День Миру», «Королева Осінь», «Фантастичний світ казок», «Богдан Лепкий у пам’яті поколінь», «Наша гордість – Соломія Крушельницька».

У жовтні в нашій школі  пройшов місячник шкільних бібліотек під гаслом: «У нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!» у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. Школярі взяли активну участь в усіх заходах.

У рамках місячника проведено анкетування учнів четвертих  класів. На запитання «Хто такий патріот?» учні відповідали:

«Патріот – це людина, яка живе в своїй рідній країні, говорить українською і знає все про свою країну»,

«Це той, хто підтримує Україну. Той, хто любить її, поважає звичаї»,

«Патріот – це та людина, яка знає історію країни, захищає свою землю і любить».

Учні 2-их класів підготували малюнки на виставку
«У моїм серці Україна».

Відбувся конкурс віршів «Моя незламна Україна»
між учнями 1-их класів. Грамотами нагороджені такі учні: Торкіт Юрій, Мазур Марта, Гурик Ярина, Антонюк Єва, Онуфрик Василій та Комінко Аліса.

Четвертокласники отримали завдання підготувати проєкти на такі теми: «Мов джерельна вода – рідна мова моя» та «Цікаві факти про українську мову». Учні успішно справились з цим завданням.

Проведено бібліотечний урок у 3-4 класах
«Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить». Школярі декламували вірші про мову, розповідали про авторів цих творів. Переглянули відеоролик «Цікаві факти про українську мову», заспівали «Ой у лузі червона калина».

У листопаді-січні проведено бібліотечні години у 1-4-их класах у позаурочний час «Ми чекаєм Миколая», «Шарль Перро – добрий казкар», «Книжкова заметіль», «Віримо в ЗСУ. Ми – переможемо!», «Соборність – найбільша мрія українців», «Всеволод Нестайко – сонячний письменник» та інші. Використано різні методи читання. Найбільше дітям подобається читати за особами та «ланцюжком». Також учні переглядали відеоролики за темами та обговорювали побачене та прочитане.

У січні проведено бібліотечний урок для першокласників «Посвята в читачі». Найменші школярики стали читачами шкільної бібліотеки. Діти переглянули презентації книг, ознайомились із правилами поводження у бібліотеці та з книгами, відгадували загадки та вікторину «Чи знаєте ви казки Г.К. Андерсена?».

У лютому-березні проведено бібліотечні читання 
«Наша Леся Українка», «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь», «Життя та творчість Ліни Костенко – то історія України», «Безпечний Інтернет» з учнями 1-4 класів.

Творча майстерня в бібліотеці «Пам’ятаємо Героїв Небесної Сотні» – виготовлення ангела пам’яті з учнями 3-Б класу.

До дня народження Лесі Українки проведено бібліотечний урок «Леся Українка – світоч української поезії» у 3-Б класі. Діти декламували вірші поетеси, підготували інсценізацію про малу Лесу, подивились документальний фільм про поетесу та обговорили побачене, також читали коротенькі розповіді про дитинство письменниці. Завершився урок колективним читанням колискової.

У квітні проведено бібліотечний урок у 2-их класах «Книжковий світ – то особливий світ». Діти розказували вірші про книгу, переглянули відеоролики «Як твориться книга» та «Цікаві факти про книги», успішно розв’язали кросворд.

Проведено весняні літературні читання у позаурочний час:
«Прийди, весно, з радістю», «Читаємо українське», «Чекаємо Великодня», «Поезія та проза Галини Малик», «Любій матусі», «Україна – мати героїв» з учними 1-4 класів.

Протягом навчального року учні школи – Катя Сарахман, Поліна Шовдра, Єва Мартинюк, Гапій Злата, Рубаха Діана Чикунов Максим презентували улюблені книги. За активну популяризацію художньої літератури діти отримали грамоти.

Бібліотечний фонд поповнився новою літературою.  Видавництво «Ірбіс Комікси»  подарувало комікси «Сестри» та «Джеронімо Стілтон репортер». У видавництві «Чорні вівці» придбано сучасні популярні твори для найменших школяриків за спонсорські кошти.

Проводиться робота з бібліотечним фондом:

 • інвентаризація підручників та художньої літератури;
 • списання зношеної та морально застарілої художньої літератури;
 • списання підручників, які не відповідають діючій програмі;
 • взяття на облік подарованої художньої літератури.

Організація роботи психологічної служби

Практичний психолог працює за програмою «Медико-психологічний супровід учнів початкової школи в межах науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», що відповідає стратегії розвитку Нової української школи і забезпечує плановість, психологічну підтримку, систематичність процесу навчання дітей, формування здоров’язбережувальної компетентності в усіх суб’єктів освітнього процесу.

Супровід розглядається як процес, як цілісна діяльність практичного психолога у межах якої можна виділити три тісно пов’язаних між собою компоненти:

 1. Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу дитини і динаміки її розвитку в процесі навчання. (Первинна діагностика в адаптаційний період, діагностика протягом 4 років, вихідна індивідуальна діагностика за шкалою Векслера на визначення інтелекту дитини).
 2. Систематичні корекційно-розвивальні заняття для формування безпечного освітнього простору шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії, забезпечення сприятливих умов розвитку особистості учнів, їх успішного навчання і для запобігання ускладнень у психічному і особистісному розвитку.
 3. Систематична співпраця з батьками, вчителями, вихователями і адміністрацією школи в процесі психолого-педагогічного супроводу (психологічна просвіта, консультування, організаційно-методична робота) щодо безпечного освітнього середовища.

Посилене психодіагностичне обстеження проведено в 1-х класах за методиками,  адаптованими до умов початкової школи, а саме: діагностика рівня психологічної готовності до школи за методикою Керна-Йієрасика, Будиночок Гуткіної, графічний диктант, рівень розвитку мотиваційної готовності  за методикою Лусканової, тест Торренса з метою виявлення творчої обдарованості учнів.

 

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Тест Керна-Йієрасика

40

34

20

-

Графічний диктант

42

37

17

 •  

Методика Лусканової

52

19

7

Тест Торренса

43

45

4

«Будиночок» Гуткіної

41

31

20

Визначено рівня шкільної тривожності за методикою Н.Ю.Максимова,           Є.Л. Мілютіної. На основі виборів, зроблених дитиною, сформовано висновок про рівень тривожності.

1-А -3 учнів, 1-Б-2 учень, 1-В-1 учень

У період «первинної адаптації» основну роботу вчителів, вихователів, психолога і батьків першокласників спрямовано на швидке звикання дітей до школи,  пристосування до неї, як до середовища свого розвитку і життєдіяльності, запобіганню шкільній тривожності.

Проведено діагностичні методики – «Сходи», «Дерево Лампема» , «Дім. Дерево. Людина», «Два будиночки» (всі учні 1-4 класів, протягом року), соціометричні дослідження (2-4 класи), визначення рівня самооцінки (2-4 класи), дослідження міжособистісних відносин, визначення якісного рівня інтелекту дітей за методикою Векслера (учні 4-их класів).

Результати індивідуальної діагностики на визначення рівня вербального інтелекту за методикою Векслера у 4 класах : 28 учнів – розумова обдарованість, 47учнів – підвищені розумові здібності, 6 учнів – розумова норма.

З результатами діагностик ознайомлено батьків і вчителів з метою визначення шляхів і форм допомоги дітям, вибором методів  психологічного супроводу.

Корекційно-розвивальні заняття проведено з метою створення психологічних умов для формування інтелектуальної компетентності учнів початкових класів у контексті розвитку особистості в цілому. Даний вид роботи здійснено на основі діагностичних даних. Завдяки щотижневим (в кожному класі) корекційно-розвивальним заняттям корегуються прояви певних небажаних (негативних) явищ, здійснюється вплив на особистість учня з метою розвитку пізнавальних процесів, здібностей, індивідуальних проявів. Такі заняття мають індивідуальну та групову форму проведення, яскраво виражають поняття психологічного супроводу становлення особистості  в навчальних умовах. Груповою корекцією охоплий 321 учень. Індивідуальну корекцію проведено з 8 дітьми (за запитом батьків).

Для профілактики булінгу учнями школи проведено:

 • Тематичні профілактичні заняття:
 • «Безпечне місце. Безпечні люди»,
 • «Запобігання насильству серед дітей»,
 • «Правила безпечної поведінки»,
 • «Стоп булінг» – інтерактивне заняття з використанням інформаційно-просвітницьких відеоматеріалів,
 • «Запобігання торгівлі і викраденню дітей»

1-ші класи – за мотивами казок,

2-4 – за матеріалами посібника Ла Страда-Україна «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей».

 • Цикл занять по вивченню прав дитини:
 • «Я маю право»,
 • «Права і обов’язки дітей»,
 • «Толерантність».
 • Години спілкування:
 • «Друзі. Дружба. Правила дружби»;
 • «Безпека в інтернеті. Кібербулінг».
 • Ознайомлено учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
 • Просвітницьке  заняття  «1 червня-Міжнародний день захисту дітей».

Заняття сприяють формуванню безпечного освітнього простору шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодінню учнями безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії. На заняттях використовую рухливі ігри і вправи на згуртування колективу та подолання насильницьких проявів поведінки, а також надаю дітям інформаційно-просвітницькі матеріали: «Види булінгу», «Булінг», «До кого звернутись, якщо ви стали жертвою булінгу», телефони Гарячої лінії.

 Проводено аналіз соціально-психологічного клімату в класному колективі шляхом проведення діагностик, анкетування, опитування, бесід, експрес-діагностик.

 • Методика «Два будинки» (2-4 кл.) – визначення соціометричного статусу дитини в системі міжособистісних відносин.
 • Діагностика шкільної тривожності (1 кл.).
 • Визначення рівня самооцінки в соціумі. Методика «Дерево» (автор Д. Лампен) .
 • Анкета для визначення шкільної мотивації (2-4 кл.).
 • Вправа «Безпечне місце. Безпечні люди» (1-4 кл.).

В укритті психолог надає психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, які відчувають емоційне напруження, хвилювання, тривогу. З учнями 1-4 класів  проводить «психологічні хвилинки» які допомагають впоратися зі стресом та його наслідками, для стабілізації емоційного стану учнів, зниження рівня тривожності, відновлення почуття безпеки та психологічного комфорту.

Використання методів арт-терапії: «Мій настрій», «Квадрат емоцій» дає можливість відслідковувати рівень самооцінки, тривожності, невпевненості.

Ознайомлено вчителів з результатами психологічних діагностик і надалі спільно проводимо професійну роботу.

Бесіди з вчителями про своєчасне виявлення конфліктів, помічених випадків ізоляції, булінгу або його ознак.

Здійснюю психолого-педагогічний контроль за індивідуальними і сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної або уникаючої (може стати жертвою булінгу) поведінки методом педагогічної і психологічної діагностики.

Інформую директора школи про всі випадки неправомірного поводження учасників освітнього процесу.

Сприяю підвищенню рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу про булінг, його причини і наслідки, порядок реагування на випадки булінгу.

Методичні рекомендації для батьків  розміщено на сайті школи на сторінці психолога.

Проводячи психологічне консультування надано допомогу учням, батькам, педагогічним працівникам, адміністрації та іншим учасникам освітнього процесу з питань розвитку, виховання і навчання. Надано 93 індивідуальних консультацій батькам і 32 педагогам.

      Психолог постійно підвищує  професійні компетентності у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою. Робота зданого напрямку здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи психологічної служби з організації соціального захисту дітей пільгових категорій. На початку навчального року було підготовлено банк даних соціально незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії.

У школі у 2022-2023 навчальному році навчалися 48 дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

 • 3 учнів з інвалідністю;
 • 4 дитини напівсироти;
 • 10 учнів – батьки яких є учасниками АТО;
 • 14 дітей з числа ВПО;
 • 16 дітей, батьки яких є захисниками України;
 • 1 дитина малозабезпечена.

Відомість про дітей пільгових категорій постійно оновлюється.

6 дітей отримали дитячий комплект зимового одягу в рамках співпраці з БО «Українська освітня платформа» та UNICEF.

Всі учні школи отримали світовідбивні стрічки або значки.

46 учнів нашої школи відвідали «Новорічну виставу».

8 дітей отримали пакунки з солодощами і подарунками від UNICEF:

 • 4 дитини напівсироти;
 • 3 учнів з інвалідністю;
 • 1 дитина малозабезпечена.

Школа співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями.

Організація харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

 Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування. Завдання нашої школи – не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні.

Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування, адміністрація школи постійно контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв.

Для реалізації умов здорового харчування в школі організований зручний режим харчування для всіх учнів школи, враховуючи кількість учнів, пропускну можливість їдальні та інші умови закладу, регулярно проводиться моніторинг стану справ у їдальні. Проводиться регулярний моніторинг асортименту буфету.

У 2022-2023 н.р. безкоштовне харчування було організовано для 40 учнів різних пільгових категорій.

Фінансово-господарська діяльність

Особливої уваги заслуговує питання формування фінансових ресурсів школи та її господарська діяльність.

На 2023 р. кошторисом видатків по закладу передбачено  11 097 359 грн

По освітній субвенції  на заробітну плату педагогічних працівників та податки на неї виділено 5 659 105 грн

З місцевого бюджету виділено  асигнування у розмірі 5438254 грн., з них

- 52,6 %,     або 2 862 340 грн. - на  заробітну  плату та податки на неї ( у т.ч. педагогічних працівників 693953 грн.) 

- 31,3 %,      або 1 702 190 грн. – на оплату енергоносіїв,

- 4,1  %,       або 221 366 грн. – на матеріали, господарський інвентар, обладнання

-  4,8  %,    або 259 875 грн  передбачено на харчування дітей пільгових категорій

-  7,1  %     або 388 483 грн   виділено на оплату послуг ( інтернет, телефон, охорона, пожежна безпека, відеоспостереження, ремонт обладнання, навчання працівників, медогляд працівників…)

- 0,1  %     або 4 000 грн  на медикаменти та медичне приладдя

Станом на 06.06.2023 р  закуплено:

Меблі в STEM клас та бібліотеку   19 200 грн

2 одиниці комп'ютерної техніки та

2 блоки безперебійного живлення  68 000 грн

Станом на 06.06.2023 р  закуплено:

будівельні матеріали

для поточного ремонту      7125 грн

Облаштування укриття (поточний ремонт, проведення інтернету, господарський інвентар) 689143 грн

Техпідтримка  порталу ІСУО 1750 грн

«Єдина школа» 23496 грн

Про кошти із фонду підтримки школи за 2022/2023 н.р.

Поступили кошти:

 

Клас

Сума

Клас

Сума

1-А

6 000

3-А

6 750

1-Б

8 900

3-Б

5 000

1-В

8 650

3-В

2 880

2-А

4 320

4-А

7 830

2-Б

8 640

4-Б

4 000

2-В

7 560

4-В

5 000

Разом: 75 530 грн

 

Витрачено коштів:

Жовтень

1086 грн – інструменти та матеріали для прибирання подвір’я (граблі, віник, мішки та пакети для сміття)

5036 грн – матеріали для облаштування туалету в укритті

12 000 – ліквідація аварії в системі відведення відходів (ремонт жироловки і заміна труби)

 

Листопад

401,5 грн – матеріали для ремонту труби холодної води у підвалі

2093 – плінтуси і кріплення для укриття

5341 – фарба для підлоги в укритті

 

Грудень

7360 грн – ролет-двері в укриття

4876 грн – пуфи в бібліотеку

 

Січень

673грн – тримач для телевізора в актову залу

1360 грн – матеріали для косметичного ремонту в кабінеті укр.мови

 

Березень

1339 грн – лампа в акваріум

 

Травень

717 грн – рамка для фотобанера

 

3 600 -  чистка акваріума (з жовтня по травень)

 

Загалом витрачено: 45 882,5 грн

 

Залишок: 29 647,5 грн

 

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом –надійними, досвідченими, сумлінними працівниками.

Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю. Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну Практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою.

Дякую усім за плідну роботу у 2022-2023 н.р.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих  здобутків і, найголовніше – миру!

Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО!

 

 

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!

 

З повагою, К.М. Поліщук