Галерея освітянських здобутків

14.02.2019   Administrator   Категорія: Методична робота

Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов була заснована в 1993 році. Школа працює за навчальними програмами з іноземних мов для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.

Навчально-виховний процес з англійської мови в школі забезпечується п’ятьма вчителями:

  • Коваль Т. І. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист;
  • Будій А. М. – вчитель вищої категорії, старший вчитель;
  • Огарко О. О. – вчитель вищої категорії;
  • Мартинович О. І. – вчитель вищої категорії;
  • Бугай О. В. –  спеціаліст.

Вчителі англійської мови беруть активну участь у шкільному методоб’єднанні вчителів іноземної мови.

Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку та вдосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог.

У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивовувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом між культурного спілкування.

Знайомство учнів із іноземною мовою повинно відбуватися на основі ігрових технологій в умовах комунікативних ситуацій.

На основі багаторічного досвіду використання ігрових прийомів на уроках англійської мови на базі школи було організовано Лабораторію навчальної гри для вчителів міста. Кожного року проводяться навчальні семінари-практикуми на яких вчителів міста ознайомлюють з класифікацією, методикою організації та проведення гри. Шляхом анкетування було визначено основні труднощі і проблеми з якими зустрічаються вчителі під час підбору і проведення гри.

Один з проведених семінарів був присвячений темі адаптації першокласників і ролі гри у цьому процесі. Інші семінари були присвячені різновидам гри для молодших школярів. Вчителі школи ознайомили з комплексом ігор на презентацію лексики, граматики та фонетики. Цього року на семінарі були запропоновані комп’ютерні ігри, рухливі ігри, алфавітні ігри та ігри-інсценування.

Специфікою наших семінарів є практична спрямованість: ми створюємо ігрові моменти, де роль учнів беруть на себе вчителі. Це сприяє кращому розумінню ролі гри як методу навчання іноземної мови на початковому етапі.

Своїм досвідом у використанні ігор на початковому етапі вчителі англійської мови нашої школи діляться у періодичних виданнях “English” та “Англійська мова в початковій школі”.