Булінг. Профілактика булінгу. 2022-2023 н.р.

28.04.2023   Administrator   Категорія: Сторінка психолога

Булінг. Профілактика булінгу.

Практичний психолог Борис О. І

Безпечне освітнє середовище - один із чинників соціалізації школярів та збереження їхнього психічного здоров'я, здатності забезпечувати життєвий успіх протягом життя. Психолог проводять аналіз соціальнопсихологічного клімату в класах, бере участь в розгляді звернень щодо випадків булінгу (цькування); забезпечує профілактику булінгу (цькуванню); здійснює психологічний супровід здобувачів  освіти.З метою профілактики булінгу проведено такі заходи:

 • Створено і ведеться журнал зведених відомостей про дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 • Проведено в закладі освіти Всеукраїнського тижня протидії булінгу та інформаційної кампанії «Стоп булінг».

 • Тематичне заняття «Правила безпечного і мирного проживання в нашому класі».

 • Тематичне заняття «Формуємо світ разом»..

 • Тематичне заняття «Зупинимо булінг разом».

 • Тематичне заняття «Толерантність».

 • Тематичне заняття «Дитина має знати свої права».

 • Проведено заняття в межах Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства».

 • Тематичне заняття «ВІЛ/ СНІД».(4 класи)

 • Тематичне заняття «Право дитини на безпечне життя. Захист дітей від викрадення та продажу».

 • Тематичне заняття «Здоров’я. Складові здоров’я. Психічне здоров’я».

 • Здійснення початкового та періодичного інформування працівників школи, які контактують з дітьми, про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження.

 • Перегляд інформаційно-просвітницьких відео по запобіганню правопорушень в дитячому середовищі. проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють.

 • Публікація методичних рекомендацій для батьків («Дитина і соціальні мережі», «Кібербулінг», «Безпечний Інтернет»).

 - Поновлюються на інформаційному стенді  Правила поведінки учнів у школі та інформація про запровадження «гарячої лінії» з питань запобігання булінгу.

- Впроваджуються інтерактивні форми роботи за навчально-методичним посібником «Профілактика булінгу в закладі освіти: системний підхід (Київ: Міністерство освіти і науки України. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти, 2019р.)».

- Забезпечується в класних колективах захист прав і свобод дітей, продовжується робота щодо створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів.

- Створюються з учнями школи (на батьківських зборах-з батьками) Правила поведінки учнів у школі та створено умови для їх  виконання.

-Проводиться освітня робота з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

Для раннього виявлення ознак насилля проводено такі заходи:

 1. Ознайомлено працівників закладу з інформацією про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження.

 2. Заведено журнали обліку початкового та періодичного інформування працівників школи, які контактують з дітьми, про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження та обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 3. Затверджено план інформування працівників, які контактують з дітьми, про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження.

Свою роботу проводжу відповідно до «Кодексу безпечного освітнього середовища» (КБОС) –  документ закладу освіти, який регулює всі напрями діяльності закладу щодо порушень прав особистості на безпеку, а також питання її підтримки та втручання в ситуації,  коли може виникати загроза її життю, здоров’ю та благополуччю.