Адаптація дітей до школи (2022 -2023 н.р.)

28.04.2023   Administrator   Категорія: Сторінка психолога

Адаптація дітей до школи (2022 -2023 н.р.)

 У результаті військової інтервенції російської федерації до України, постало гостре питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливає на освітній процес . Діти потребують допомоги і підтримки у тому, як впоратися зі стресом від війни, знайти способи адаптуватися до нових умов існування і впоратися з труднощами  для запобігання розвитку проблем у сфері психічного здоров’я.

Психологічна допомога та емоційна підтримка у закладі освіти проводиться систематично і поетапно; консультаційний супровід батьків та педагогів з метою надання рекомендацій щодо створення підтримуючого середовища, визначення динаміки змін у дітей; спостереження за здобувачами освіти під час уроків та в позаурочний час із зазначенням динаміки змін у поведінці та емоційному стані учня; поради батькам та педагогам щодо залучення здобувача освіти до різних активних заходів тощо.

Саме тому дуже важливою є робота працівників психологічної служби, які покликані допомогти дітям опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися.

Вчителям надано методичні рекомендаціі щодо врахування емоційного стану здобувачів освіти, адже під час війни ми працюємо з дітьми, які переїхали із регіонів, де відбуваються військові дії,чиі батьки служать в ЗСУ. Ці фактори впливають на поведінку дитини, її здатність до навчання та на психологічні реакції на навколишні збудники .Психолог на заняттях та вчителі під час уроку впроваджують психологічні хвилинки, які допомагають здобувачу освіти впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштуватися на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дає змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту, що є природним механізмом стабілізації.

Практичний психолог здійснює свою роботу відповідно до програми медико – психологічного супроводу дітей, які навчаються за науково- педагогічним проектом «Інтелект України». Дана програма забезпечує плановість, психологічну підтримку, систематичність процесу навчання дітей, формування здоров`язбережувальної компетентності в усіх суб`єктів освітнього процесу.

На першому етапі – «Психологічна готовність до школи», психологом школи проведено  зустріч для батьків на теми: «Психологічні особливості дітей 6 – 7 річного віку», «Психолого – педагогічна готовність дитини до школи». На сайті школи ,на сторінці психолога ,розміщено презентацію         «Готовність дитини 6-7 річного віку до навчання в 1 класі» а також методичні рекомендації по підготовці дитини до школи.

На другому етапі – «Адаптація до школи» розроблено методичні рекомендації для батьків і вчителів «Шкільна дезадаптація і пов`язані з нею труднощі навчання», «Умови успішної соціально – психологічної адаптації дитини до школи.

Для діагностування рівня адаптації учнів перших класів проведено такі дослідження:

1. Орієнтовний тест «Керна – Йєрасека».

Мета тесту – визначення інтелектуального розвитку дитини, розвитку моторики, уваги і навичок самостійної роботи, уміння працювати за зразком.

2. Диктант «Увага і сприймання» (Графічний диктант)

3. Анкета для оцінки рівня шкільної мотивації Н. Лусканової.

4. «Будиночок»  Гуткіної. Вивчення довільності уваги, уміння орієнтуватися у своій роботі на зразок, просторового сприйняття сенсомоторної координації та тонкої моторики руки .

5.  Фігурний тест Торренса . Дослідження рівня розвитку уяви та креативності мислення .

6. Дослідження рівня самооцінки. «Дерево» за методикою Лампема. «Сходинки» за методикою  Щур.

Проведено індивідуальні консультації для батьків, за запитом, по запобігання дезадаптації. За результатами психодіагностик проведено просвітницьку і консультативну роботу з педагогами з питань навчання і спілкування з окремими школярами і класом.

 У період «первинної адаптації» основна робота вчителів,   вихователів, психолога і батьків першокласників спрямована на швидке звикання дітей до школи,  пристосування до неї, як до середовища свого розвитку і життєдіяльності, запобігання шкільній тривожності.

Психологом школи в кожному класі проводяться заняття (1 раз в тиждень) із корекційно- розвивальної програми «Подорож до країни Знань» яка спрямована на активізацію та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфери, набуття комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці.

Психологічний супровід процесу адаптації дітей до навчання складається з розвивально – підтримуючого та корекційно-розвивального компонентів. Розвивально-підтримуючий компонент спрямований на підтримку адаптаційного потенціалу учнів, здійснюється в груповій формі, проводиться один раз на тиждень. Корекційно –розвивальний компонент, спрямований на підвищення адаптаційного потенціалу, має індивідуальну або групову форми роботи і проводиться з дітьми групи ризику шкільної дезадаптації. Для запобігання шкільної дезадаптації, за результатами діагностик і спостережень, спільно з вчителями проведено індивідуальні консультування для батьків дітей ,які мали прояви соціально-психологічної дезадаптації.  Процес адаптації дітей до школи продовжується, дезадаптованих дітей не виявлено.