Адаптація дітей до школи (2021 -2022 н.р.)

26.01.2022   Administrator   Категорія: Сторінка психолога

Адаптація дітей до школи

(2021 -2022 н.р.)

Практичний психолог здійснює свою роботу відповідно до програми медико – психологічного супроводу дітей, які навчаються за науково- педагогічним проектом «Інтелект України». Дана програма забезпечує плановість, психологічну підтримку, систематичність процесу навчання дітей, формування здоров`язбережувальної компетентності в усіх суб`єктів освітнього процесу.

На першому етапі – «Психологічна готовність до школи», психологом школи проведено  зустріч для батьків на теми: «Психологічні особливості дітей 6 – 7 річного віку», «Психолого – педагогічна готовність дитини до школи». На сайті школи ,на сторінці психолога ,розміщено презентацію         «Готовність дитини 6-7 річного віку до навчання в 1 класі» а також методичні рекомендації по підготовці дитини до школи.

На другому етапі – «Адаптація до школи» розроблено методичні рекомендації для батьків і вчителів «Шкільна дезадаптація і пов`язані з нею труднощі навчання», «Умови успішної соціально – психологічної адаптації дитини до школи.

Проведено індивідуальні консультації для батьків, за запитом, по запобігання дезадаптації. За результатами психодіагностик проведено просвітницьку і консультативну роботу з педагогами з питань навчання і спілкування з окремими школярами і класом.

 Для діагностування рівня адаптації учнів перших класів проведено такі дослідження:

1. Орієнтовний тест «Керна – Йєрасека».

Мета тесту – визначення інтелектуального розвитку дитини, розвитку моторики, уваги і навичок самостійної роботи, уміння працювати за зразком.

Показники

1 - А

1 - Б

1 - В

Високий рівень

13

15

14

Достатній рівень

9

8

9

Середній рівень

4

4

3

Початковий рівень

1

-

1

 

2. Диктант «Увага і сприймання» (Графічний диктант)

Показники

1 - А

1 - Б

1 - В

Високий рівень

16

17

17

Достатній рівень

7

6

7

Середній рівень

4

4

3

Початковий рівень

2

1

2

 

3. Анкета для оцінки рівня шкільної мотивації Н. Лусканової.

Показники

1 - А

1 - Б

1 - В

Висока навчальна мотивація

15

16

14

Позитивне ставлення до школи

10

12

13

Низька навчальна мотивація

1

-

 

 

4. «Будиночок»  Гуткіної. 

Вивчення довільності уваги, уміння орієнтуватися у своій роботі на зразок, просторового сприйняття сенсомоторної координації та тонкої моторики руки .

Показники

1 - А

1 - Б

1 - В

Високий рівень

12

15

14

Достатній рівень

12

12

10

Середній рівень

2

2

3

Низький рівень

-

-

-

 

5.  Фігурний тест Торренса . Дослідження рівня розвитку уяви та креативності мислення.

Показники

1 - А

1 - Б

1 - В

Високий рівень

14

15

14

Достатній рівень

12

12

10

Середній рівень

-

1

1

Низький рівень

-

-

-

 

6. Визначення рівня шкільної тривожності за методикою Н.Ю.Максимова,Є.Л. Мілютіної. На основі виборів,зроблених дитиною, зроблено висновок про рівень тривожності.

1-А -3 учнів

1-Б-1учень

1-В-1учень

У період «первинної адаптації» основна робота вчителів,   вихователів, психолога і батьків першокласників спрямована на швидке звикання дітей до школи,  пристосування до неї, як до середовища свого розвитку і життєдіяльності, запобігання шкільній тривожності.

Психологом школи в кожному класі проводяться заняття (1 раз в тиждень) із корекційно- розвивальної програми «Подорож до країни Знань» яка спрямована на активізацію та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфери, набуття комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці.

Психологічний супровід процесу адаптації дітей до навчання складається з розвивально – підтримуючого та корекційно-розвивального компонентів. Розвивально-підтримуючий компонент спрямований на підтримку адаптаційного потенціалу учнів, здійснюється в груповій формі, проводиться один раз на тиждень. Корекційно –розвивальний компонент, спрямований на підвищення адаптаційного потенціалу, має індивідуальну або групову форми роботи і проводиться з дітьми групи ризику шкільної дезадаптації. Для запобігання шкільної дезадаптації, за результатами діагностик і спостережень, спільно з вчителями проведено індивідуальні консультування для батьків дітей ,які мали прояви соціально-психологічної дезадаптації.  Процес адаптації дітей до школи продовжується, дезадаптованих дітей не виявлено.